Page 92

KLASSEINDDELING Klassificering af licenserede bowlere finder sted den 1. juni og 1. december. Vedrørende klassificering i forbindelse med indmeldelse i DBwF: Spillere, der tidligere har været i besiddelse af licens i DBwF, sættes i den klasse de havde ved udmeldelsen. Spillere, som har haft licens i andre forbund/unioner, skal opgive deres sidst opnåede klassificering/snit på licensansøgningsskemaet - og vil blive klassificeret herefter. Nye spillere, der ikke tidligere har været i besiddelse af licens, placeres i laveste række. For at opnå ny klassificering skal seniorer have spillet min. 20 serier og ungdom min. 10 serier.

90

MÆND - SENIORER OG UNGSENIORER A-spillere B-spillere C-spillere D-spillere

over 184 175-184 160-174 under 160

KVINDER - SENIORER OG UNGSENIORER A-spillere B-spillere C-spillere D-spillere

over 174 160-174 145-159 under 145

YNGLINGE A-spillere B-spillere C-spillere D-spillere

over 174 160-174 145-159 under 145

JUNIORER A-spillere B-spillere C-spillere D-spillere

over 164 150-164 140-149 under 140

PUSLINGE A-spillere B-spillere C-spillere D-spillere

over 149 136-149 120-135 under 120

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement