Page 66

Serie 1 ungdom Lørdag den 29. august 1998 1. runde KI. 10.00

Odense Bowlinghal Top 10 2 - Melfar 1 - City Bowling Svendborg 2 - Top 10 1 - Vestfyns BK Melfar 2 - BCM

Søndag den 27. september 1998 2. runde KI. 10.00

Middelfart Bowling Center Melfar 1 - City Bowling - Svendborg 2 Top 10 1 - Vestfyns BK - Melfar 2 - BCM Top 102

Søndag den 25. oktober 1998 3. runde KI. 11.00

City Bowling, Odense City Bowling - Svendborg 2 - Top 10 1 Vestfyns BK - Melfar 2 - BCM - Top 10 2 Melfar 1

Søndag den 15. november 1998 4. runde KI. 11.00

Bowllnn's Fun &Sportcenter Svendborg 2 - Top 10 1 - Vestfyns BK Melfar 2 - BCM - Top 10 2 - Melfar 1 - City Bowling

Søndag den 10. januar 1999 5. runde KI. 10.00

Odense Bowlinghal Top 10 1 - Vestfyns BK - Melfar 2 - BCMTop 10 2 - Melfar 1 - City Bowling Svendborg 2

Søndag den 28. februar 1999 6. runde KI. 10.00

Assens Bowling Center Vestfyns BK - Melfar 2 - BCM - Top 102 Melfar 1 - City Bowling - Svendborg 2 Top 10 1

Søndag den 28. marts 1999 l. runde KI. 10.00

Middelfart Bowling Center Melfar 2 - BCM - Top 102 - Melfar 1 City Bowling - Svendborg 2 - Top 10 1 Vestfyns BK

Søndag den 09. maj 1999 8. runde

Odense Bowlinghal BCM - Top 10 2 - Melfar 1 - City Bowling Svendborg 2 - Top 10 1 - Vestfyns BKMelfar 2

64

KI. 10.00

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement