Page 38

Søndag 09:30 10:30 12:00 12:30 12:30

den 1. november ØBwK City Bowling Brasilia 2 Hvepsene Hertugen 92

1998

Søndag 09:30 10:00 10:30 11 :30 12:30

den 15. november ØBwK 4-kanten Enghaven Viking 2 Samson

1998

Søndag 10:00 10:30 11 :30 11 :30 12:30

den 29. november Hvepsene City Bowling Brasilia 2 BCM Hertugen 92

1998

Søndag 10:00 11 :30 12:00 12:00 12:30

den 13. december Hvepsene Viking 2 BCM Brasilia 2 Hertugen 92

1998

Søndag 09:30 09:30 10:30 10:30 10:30

den 10. januar ØBwK 4-kanten Enghaven Hvepsene City Bowling

1999

Søndag 09:30 10:00 10:30 10:30 12:30

1999

36

Enghaven BCM Samson 4-kanten Viking 2

Østjysk Bowling Center City Bowling, Odense Odense Bowlinghal Pletten, Vejle Haderslev Bowling Center

-

City Bowling Hertugen 92 Hvepsene Brasilia 2 BCM

Østjysk Bowling Center Kolding Bowlinghal Vejle Bowling Center Bowl 'n' Fun, Viby Arhus Bowlinghal

-

ØBwK Samson 4-kanten Viking 2 Enghaven

Pletten, Vejle City Bowling, Odense Odense Bowlinghal Odense Bowlinghal Haderslev Bowling Center

-

City Bowling Samson 4-kanten Enghaven ØBwK

Pletten, Vejle Bowl 'n' Fun, Viby Odense Bowlinghal Odense Bowlinghal Haderslev Bowling Center

-

Brasilia 2 Samson BCM Hertugen 92 Viking 2

Østjysk Bowling Center Kolding Bowlinghal Vejle Bowling Center Pletten, Vejle City Bowling, Odense

-

4-kanten Hvepsene ØBwK City Bowling Enghaven

Bowl 'n' Fun, Viby Odense Bowlinghal Odense Bowlinghal Haderslev Bowling Center Arhus Bowlinghal

-

Samson City Bowling BCM Viking 2 Brasilia 2

Østjysk Bowling Center Kolding Bowlinghal Pletten, Vejle Vejle Bowling Center Haderslev Bowling Center

1999

Lørdag den 30. januar 11 :30 Viking 2 12:00 Brasilia 2 12:00 BCM 12:30 Hertugen 92 12:30 Samson den 31. januar ØBwK 4-kanten Hvepsene Enghaven Hertugen 92

-

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement