Page 37

3. Division syd Damer Søndag 09:30 09:30 09:30 10:30 10:30

den 30. august 1998 0BwK 4-kanten Samson City Bowling Enghaven

Lørdag 11 :00 11 :00 12:30 12:30 12:30

-

Hertugen 92 BCM Viking 2 Hvepsene Brasilia 2

Østjysk Bowling Center Kolding Bowlinghal Arhus Bowlinghal City Bowling, Odense Vejle Bowling Center

den 5. september 1998 Brasilia 2 BCM Viking 2 Hertugen 92 Samson -

ØBwK Enghaven City Bowling Hvepsene 4-kanten

Odense Bowlinghal Odense Bowlinghal Bowl 'n' Fun, Viby Haderslev Bowling Center Arhus Bowlinghal

Søndag 09:30 10:30 10:30 10:30 12:00

den 6. september 1998 ØBwK Enghaven City Bowling Hvepsene 4-kanten -

BCM Samson Hertugen 92 Brasilia 2 Viking 2

Østjysk Bowling Center Vejle Bowling Center City Bowling, Odense Pletten, Vejle, Vejle Kolding Bowlinghal

Søndag 10:30 11:30 12:30 13:00 13:00

den 20. september 1998 City Bowling Viking 2 Samson Brasilia 2 BCM -

4-kanten Enghaven ØBwK Hertugen 92 Hvepsene

City Bowling, Odense Bowl 'n' Fun, Viby Arhus Bowlinghal Odense Bowlinghal Odense Bowlinghal

Søndag 09:30 10:30 10:30 10:30 12:30

den 4. oktober 1998 ØBwK City Bowling Hvepsene Enghaven Hertugen 92

-

Viking 2 Brasilia 2 Samson 4-kanten BCM

Østjysk Bowling Center City Bowling, Odense Pletten, Vejle Vejle Bowling Center Haderslev Bowling Center

Lørdag 09:30 10:30 12:30 12:30 12:30

den 17. oktober 1998 4-kanten Enghaven Viking 2 Samson BCM

-

ØBwK City Bowling Hvepsene Hertugen 92 Brasilia 2

Kolding Bowlinghal Vejle Bowling Center Bowl 'n' Fun, Viby Arhus Bowlinghal Odense Bowlinghal

35

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement