Page 122

§ 27. DOMMERKOMITEEN 27.0

Dommerkomiteen medlemmer.

27.1

Formanden

27.2

Menige medlemmer af dommerkomiteen udpeges af dommerkomiteens formand i samråd med FBwU's bestyrelse.

27.3

Dommerkomiteen er ansvarlig for den praktiske uddannelse, som FBwU's idrætsudvalg har tilrettelagt for turneringsdommere til FBwU's turneringskampe.

27.4

Dommerkomiteens udvalg.

120

består af formand for dommerkomiteen

samt et antal

vælges hvert år på FBwU's repræsentantskabsmøde.

formand er automatisk

medlem af DBwF's dommer-

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement