Page 121

§ 25. LOVE FOR FÆLLESRÆKKER

MELLEM FBWU OG JBU

25.1

øverste række ner: 3. division øverste række ner: 3. division

(for damer) efter 2. division vest deles i 2 ligestillede divisionord og 3. division vest. (for herrer) efter 2. division vest deles i 4 ligestillede divisionord og 3. division vest.

25.2

3. division nord, 3. division vest og Serie 1 Fyn består af 10 hold.

25.3

Oprykning til 3. division nord og 3. division vest foregår hvert år med i alt 6 hold, fra de 6 ligestillede serier på følgende måde: Et hold fra JBU region 1 serie 1, et hold fra JBU region 2 serie 1, et hold fra JBU region 3 serie 1, et hold fra JBU region 4 serie 1A, et hold fra JBU region 4 serie 1B, samt et hold fra FBwU serie 1.

25.4

I 3. division nord og 3. division vest kan kun deltage eet hold fra hver klub. Har en klub i forvejen et hold i 3. division nord og 3. division vest, kan et nyt hold ikke rykke op, hvorefter næstplacerede hold rykker op.

25.5

Antal nedrykkede hold fra 3. division nord og 3. division vest er afhængig af antal nedrykkede hold fra 2. division Vest efter følgende nøgle: 1. Rykker der INGEN vesthold ud af 1. division, rykker de 2 lavest placerede hold i hver af 3. division nord og 3. division vest ud. Det dårligste hold af dem, som sluttede 3. nederst i 3. division nord og 3. division vest (pointgennemsnit, keglegennemsnit) rykker ligeledes ned. 2. Rykker der et vesthold ud af 1. division, rykker de 3 lavest placerede hold i hver af 3. division nord og 3. division vest ud. 3. Rykker der 2 vesthold ud af 1. division, rykker de 3 lavest placerede hold i hver af 3. division nord og 3. division vest ud. Det dårligste hold af dem, som sluttede 4. nederst i 3. division nord og 3. division vest pointgennemsnit, keglegennemsnit) rykker ligeledes ned.

25.6

Op- og nedrykning i de af JBU og FBwU administrerede fællesrækker, koordineres af JBU's og FBwU's idrætsudvalg i samråd.

25.7

Afvikling af fællesturneringer for ungdomshold tilrettelægges ungdomsudvalg og FBwU's idrætsudvalg i samråd.

af JBU's

§ 26. PRESSEUDVALG 26.0

Presseudvalget er et stående udvalg, bestående af 4 medlemmer, der vælges på Unionens repræsentantskabsmøde hvert år.

119

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement