Page 119

23.3

En spiller skal altid bære den klubdragt, inkl.. korte eller lange benklæder/ nederdel, der gennem unionen er registeret samt respekteret af DBwF. Et klubhold skal ved en turneringskamp være ens påklædt, dvs., enten korte eller lange benklæder/nederdele samt ens blusefT-shirts, jf .. DBwF's love § 5.5. Dog må udskiftningsspilleren være iført anden registeret klubdragt eller neutralovertrækstøj (uden klubnavn/reklame) uden på klubdragten. Overtrædelse

af reglerne udløser følgende:

1. Spilleren/spillerne er spilleberettiget, og forseelsen klubben for hver spiller. Dog maksimalt 3 spillere.

udløser bøde til

2. Flere overtrædelser inden for samme spilleweekend, hvor spilleren! spillerne ikke har mulighed for at fremskaffe en spilledragt, betragtes som en overtrædelse. 3. Bødestørrelsen

fastsættes

af idrætsudvalget

Endvidere skal spilleren benytte bowlingsko, banen.

før sæsonstart.

som ikke afsætter mærker på

23.4

Det er enhver spiller samt uvedkommende på tilløbsbanen.

forbudt selv at påføre talkum .m.

23.5

En spiller der optræder usportsligt, kan bortvises fra banen. Ved samtlige bortvisninger kan en eventuel udskiftningsspiller ikke genindtræde i spillet.

23.6

Mindst 50% af spillerne skal være spilleklar ved banerne ved kampens begyndelse. Spillere, der møder for sent, kan indtræde i spillet i den efterfølgende rude, sparringspartneren spiller, efter anmeldelse til turneringsdommeren for kampen. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe en sparringspartner, skal .alenesptneren' følge en medspilIers turnus. Det betragtes som usportsligt optræden, såfremt et hold forsinker kampens start på grund af manglende spiller/spillere. En turneringskamp er færdigspillet, når begge hold har færdigspillet 10. rude. Banen må ikke forlades forinden.

117

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement