Page 117

§ 20. PLACERINGER 20.1

Det hold, der opnår flest point i en serie/række, er nummer 1. Øvrige hold placeres som nr. 2, 3 og 4 o.s.v. i forhold til opnåede point.

20.2

Placeringerne afgøres ved pointsystem således, at der gives 2 point for vundet serie, 1 point for uafgjort serie og O point for tabt serie. Desuden får det hold som efter 4 serier har opnået højeste keglefald 2 point, er keglefaldet ens får hvert hold 1 point. Der spilles således om 10 point i hver kamp.

20.3

Står 2 eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er indbyrdes kampe (point og keglefald) afgørende for placeringen, derefter total keglefald.

20.4

Vinderne rykker op i nærmeste overliggende række. Nedrykningen er afhængig af nedrykningen fra overliggende

20.5

Der foregår ingen op- og nedrykning fra Mix-rækken.

20.6

Op- og nedrykning

koordineres

række.

af Idrætsudvalget.

§ 21. HOLDSTØRRELSE OG SPILLE MADE 21.1

Spillemåden

i turneringen

i alle rækker er 4 serier AM.

21.2

Der spilles 2x2-mandshold holdvis.

eller 2x3-mandshold.

21.3

Idrætsudvalget

propositioner

21.4

Idrætsudvalget udsender senest 6 uger før mesterskabers og stævners afholdelse meddelelse til samtlige klubber under FBwU, samt til alle fynske bowlingcentre.

fastlægger

Holdene stiller op og spiller

for mesterskaber

og stævner.

§ 22. GENERELLE REGLER 22.1

En klub, der deltager i turneringen med flere hold, må ved et holds første kamp i samme sæson ikke benytte spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds første kampe.

22.2

En spiller må kun deltage på et lavereliggende hold, hvis spillerens oprindelige hold i mellemtiden har spillet - eller samme week-end spiller en turneringskamp - uden spillerens deltagelse.

22.3

En spiller må ikke samme week-end deltage i turneringskampe på mere end et hold. En week-end inkluderer eventuelt tilsluttede helligdage.

115

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement