Page 116

16.10

Indberetning om eksklusion skal ske tillicensformanden senest 8 dage efter, at klubmedlemmet er blevet gjort bekendt med eksklusionen.

§ 17. REGLER FOR AFHOLDELSE AF STÆVNER 17.1

Officielle og godkendte mesterskaber og kampe, snittællende ter og spillemåder Uf.. DBwF's love § 35).

17.2

Danske stævner Uf.. DBwF's love § 36).

17.3

Internationale

17.4

Stævner skal godkendes

arrangemen-

stævner på dansk grund (jf.. DBwF's love § 37) af FBwU.

§ 18. REKORDER 18.0

Danske rekorder: Jf .. DBwF's love § 39.

18.1

Fynske rekorder: Fynske rekorder opnås på samme betingelser rekorder.

18.2

Danske rekorder for ungdom: Jf .. reglement for DBwF's love § 44.

18.3

Fynske rekorder for ungdom opnås på samme betingelser rekorder for ungdom.

18.4

Anmeldelse scoretavle.

§19.

TURNE~NGSREGLERFORDEAFFBWU

som danske

som danske

af fynske rekorder skal ske ved påtegning af slagseddel

ADMINISTREREDE

TURNERINGSKAMPE

og

OG STÆVNER

19.1

Ved tilmelding af hold til turneringen betales et tilmeldingsgebyr pr. seniorhold kr. 25,00 pr. ungdomshold.

19.2

Turneringen

19.3

øverste

19.4

I mixrække spilles der altid 4 mandshold, og herrer.

19.5

En klub kan kun være repræsenteret med max. 1 hold i Serie 1 og 2 hold i Mix-rækken. Dog flere hold i serie 2, 3, 4 o.S.V.

19.6

Nye klubber placeres i laveste række. Dog således at klubberne der tiImelder 6-mandshold kommer i laveste 6-mandsholds række.

114

på kr. 50,00

omfatter Herre-, Dame-, Mix- og Ungdomsrækker.

række benævnes

Serie 1 Fyn, herefter serie 2,3,4

o.S.V.

holdet skal bestå af både damer

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement