Page 112

10.3

10.3

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde følgende punkter:

skal indeholde

1. 2. 3. 4.

Mandaternes/gæsternes prøvelse. Valg af dirigent. Forhandlingsprotokol. Beretning fra: Unionsformanden Seniorlederen Ungdomslederen 5. Regnskab. 6. Forslag. 7. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og ungdomstilskud. 8. Valg af: a. Formand, ungdomsleder, sekretær i de lige år. b. Kasserer, seniorleder i de ulige år. c. Turneringskoordinator i de lige år. d. 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år. e. 1 idrætsudvalgsmedlem i ulige år. f. 2 idrætsudvalgsmedlemmer i de lige år. g. 1 suppleant til idrætsudvalg hvert år. h. Licensformand i de ulige år. i. 2 revisorer samt 2 suppleanter hvert år. j. 4 medlemmer til presseudvalg hvert år. k. Formand for dommerkomite hvert år. 9. a. Forslag til DBwF's repræsentantskabsmøde. b. Valg af repræsentanter til DBwF's repræsentantskabsmøde (se § 10.2). 10. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde. 11. Eventuelt.

10.4

Mandaternes prøvelse ledes af unionsformanden, og denne konstaterer ved navneopråb repræsentanternes tilstedeværelse. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet, kan ved henvendelse til dirigenten få mandatet prøvet umiddelbart forinden påbegyndelsen af nyt punkt på dagsordenen.

10.5

Repræsentanterne vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåde. Afstemning skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 repræsentanter forlanger dette.

10.6

For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50% af de stemmeberettigede mandater.

10.7.

1. Til ændring af Unionens love kræves, at der ved repræsentantskabsmødet er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringen. 2. Afgørelsen af valg til unionsbestyrelsen flertal af de godkendte mandater.

110

træffes ved almindeligt

stemme-

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement