Page 111

§ 8. 8.1

§9. 9.1

FYNS BOWLING UNIONS LEDELSE Fyns Bowling Unions opgaver varetages af: a. Repræsentantskabet b. Unionsbestyrelsen c. Idrætsudvalg Faste udvalg d. Presseudvalg e. Dommerkomite

REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet er Unionens øverste myndighed.

9.2

Repræsentantskabet består af unionsbestyrelsen samt 3 repræsentanter med licens fra hver klub tilsluttet Unionen.

9.3

Repræsentantskabets opgaver er bl.a.: - At fastsætte love og bestemmelser for Unionen. At vælge Unionens ledelse. At afstikke retningslinier for bowlingens fremtid på Fyn.

§ 10. ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 10.1.1 Unionsbestyrelsen indkalder en gang om året i februar eller marts repræsentantskabet til ordinært møde med 14 dages varsel. 10.1.2 Indkaldelse til mødet skal indeholde dagsorden samt de forslag, der skal behandles på mødet. 10.1.3 Det reviderede regnskab, budget samt beretningen fra Unionens formand udsendes til klubberne senest 8 dage før mødet. 10.2

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af DBwF, Unionens bestyrelse, Unionens faste udvalg og klubber, der er tilsluttet FBwU. Forslag fra klubberne adresseres til Unionens formand og fremsendes gennem formanden i klubben. Forslag fra faste udvalg og klubber skal være fremsendt til unionsformanden senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.

109

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement