Page 108

§ 1. 1.1

NAVN OG HJEMSTED Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU).

1.2

Unionens hjemsted er formandens adresse.

§2.

FORMAL Det er Fyns Bowling Unions formål:

2.1

At fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt.

2.2

At samle fynske bowlingklubber under FBwU, for gennem dennes og DBwF's love og bestemmelser at styrke sporten.

2.3

At foranledige afholdelse af de under Unionen hørende stævner, turneringer og mesterskaber, som er godkendt af DBwF.

2.4

At medvirke til varetagelse af dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt.

§ 3. 3.1

ORGANISATION OG TILHØRSFORHOLD FBwU er en organisation bestående af amatørbowlere, som gennem klubber er medlem af Unionen.

3.2

FBwU omfatter klubber på Fyn og omliggende øer.

3.3

FBwU er tilsluttet Dansk Bowling Forbund (DBwF) og derigennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Nordisk Bowling Forbund og Federation des Quilleurs (FIQ).

3.4

Enhver henvendelse til FBwU's ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, d.v.s. ske gennem klub og union.

3.5

FBwU's love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med DBwF's love og bestemmelser.

§ 4. 4.1

KLUBBERNE FBwU optager klubber og selvstændige bowlingafdelinger i idrætsforeninger.

4.2

Ved en klubs optagelse og medlemskab i Unionen kræves tilmelding af minimum 8 licenserede medlemmer.

106

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement