Page 107

FBwU's LOVE OG BESTEMMELSER Indhold

Side

§ 1.

Navn og hjemsted

106

§ 2.

Formål

106

§ 3.

Organisation

§ 4.

Klubberne

106

§ 5.

Medlemmerne

107

§ 6.

Kontingent

107

§ 7.

Regnskab

108

§ 8.

Fyns Bowling Unions ledelse

109

§ 9.

Repræsentantskabet

109

§ 10.

Ordinært repræsentantskabsmøde

109

§ 11.

Ekstraordinært

111

§ 12.

Unionsbestyrelsen

111

§ 13.

DBwF's repræsentantskabsmøde

112

§ 14.

Unionens opløsning

112

§ 15.

Ordensbestemmelser

112

§ 16.

Bestemmelser

113

§ 17.

Regler for afholdelse af stævner

114

§ 18.

Rekorder

114

§ 19.

Turneringsregler

for de af FBwU administrerede

turneringskampe

og stævner

og tilhørsforhold

106

repræsentantskabsmøde

for klubskifte

114

§ 20.

Placeringer

§ 21.

Holdstørrelse

§ 22.

Generelle regler

115

§ 23.

Turneringsregler

116

§ 24.

Generelle turneringsregler

118

§ 25.

Love for fællesrækker

119

§ 26.

Presseudvalg

119

§ 27.

Dommerkomiteen

120

115 og spillemåde

115

mellem FBwU og JBU

Fyns Bowling Unions Ungdomsfond

- Fundats

121 105

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement