Page 12

livem SUgro er en sammenslutning af 18 selvstændige danske grossistvirksomheder med primære aktiviteter pA omrAdet konfekture og kioskvarer. Alle grossisterne har gennem mange Ar haft et godt og indgAende samarbejde med en stor kreds af kunder og leverandører. En del af grossistvirksomhederne

har eksisteret i flere generationer. og fungerer som lokalgrossister med et stort personligt kendskab til kunderne. De 18 grossister er fordelt over hele landet - og vi er derfor ogsA i stand til at betjene kunder. som har en landsdækkende kæde eller et landsdækkende

indkøbssamarbejde. Vor samlede omsætning er pA ca. kr. 1.5 milliarder. Vort stærke indkøbssamarbejde giver os optimale indkøbsbetingelser til gavn for vore mange kunder. Ønsker De yderligere oplysninger om hvad SUgro kan tilbyde dig. sA kontakt din lokale SUgro grossist - SUgro Aalborg A/S tlf. 98111544 spørg efter Jens HØj.

Profile for Bowleren

European Gold Cup Aalborg - (1996)  

European Gold Cup Aalborg - (1996)  

Profile for bowleren
Advertisement