Page 2

Forsidebilledet : Glade landspokalvindere fra BK Viborg og ST efter finalesejren i København 24.4. 1993 Foto: Flemmingjeppesen

REDAKTION:

PerTbsen (ansvarshavende) Ayoe Jensen (ST) Else Klitte (BK Viborg) Johs.Jørgensen (ST)

Oplysninger, der fremkommer i artiklerne fra de jubilerende klubber, er uden ansvar ror redaktionen. Layout: Per Ibsen ogJohs.Jørgensen. Tryk: Byens Tryk, Viborg

Indhold

Redaktionens forord

Tillykke fraJBU 3 Fra privatejet til bowlernes egen hal 5 Ungdomsbowling 9 Godt begyndt 10 Firmabowling 11 Klub 84, Viborg 13 Portræt af en leder 14 Bowlingklubben ST 15 BKViborg 17 Op/Ned 18 Tre generationer spiller ud 19

Da det i år er 25 år siden Viborg Kredsen blev stiftet og bowlingsporten i Viborg blev organiseret, har den nuværende kredsbestyrelse nedsat et udvalg, der fik til opgave, at samle materiale til etjubilæumsskrift. Udvalget har henvendt sig til såvel nuværende som tidligere bowlingspillere og ledere for at få et skriftligt eller mundtligt bidrag til dette jubilæumsskrift. Samtidig med Viborg Kredsen, kan tre af Viborgs bowlingklubber, BK Viborg (tidligere Hot Spot og Twenty Five) , Op/Ned og ST også fejre 25-års jubilæum. Jubilæumsskriftet bringer et portræt af disse tre klubber. Udover de her nævnte tre klubber er der i jubilæumsåret yderligere to klubber under Viborg Kredsen, nemligJumJum 76 og Forlæns/Baglæns. Redaktionen håber, at dette tilbageblik i billeder og tekst vil have interesse for alle forhenværende, nuværende og kommende bowlere.

- et tilbageblik Viborg Kredsens bestyrelse i jubilæumsåret 1994. Fra venstre: Formand Kurt Jensen, sekretær Joan Pedersen, ungdomsleder Allan Jacobsen, kasserer Rikke Marager og seniorleder Erling Holmgaard.

Viborg Stifts Folkeblad

__

4!æøe;.oøc~;w:a

o

--"

-masser al spo

ver mandag ...

Efter snart 25 år som bowler, kan jeg se tilbage på en tid med mange fornøjelige timer med godt kammeratskab, motion, spænding ved kampe i forbindelse med ture rundt til andre bowlinghaller samt festlige sammenkomster. Som sekretær og senere kasserer i ST fik jeg i nogle år indblik i en bestyrelses arbejde - og hvad det betyder at have et godt samarbejde. Gennem de 25 år som menig bowler, har jeg befundet mig særdeles godt i hallen blandt de mange medlemmer, der har været gennem tiden, så jeg kan derfor anbefale alle, der kan gå fire skridt og kaste en kugle, at dyrke bowling - det er lige spændende hver gang. Lad mig til slut ønske alle bowlingspillere i hallen god fornøjelse med spillet fremover. Hjertelig tillykke med jubilæet. AyoeJensen

Profile for Bowleren

Viborg Kredsen - 25 år - 1969 - 1994  

Viborg Kredsen - 25 år - 1969 - 1994  

Profile for bowleren
Advertisement