Page 6

turneringskampe på Fyn, da der kun eksisterede 2 baner, men interne stævner kunne der da spilles, og Brasilia og Top 10 kom med i den jyske serie 1. Men der opstod ret hurtigt et stort problem, nemlig bowlingbaner. Der eksisterede som nævnt 2 baner med snoretræk på Blommenslyst Kro. Da de. var en rimelig succes, havde ejeren lovet udvidelse med flere baner, men det gik desværre lige modsat. Ingen baneudvidelse, og de eksisterende baner blev i en stadig dårligere forfatning. Når spilleme kom til træning, måtte de selv reparere banerne, og til sidst blev det for meget. Banerne kunne ikke mere, og den sparsomme bowlingtræning for klubberne ophørte helt. Klubbernes stævner blev henlagt tilJylland, og det samme gjorde Unionen. I betragtning af at spilleme ikke trænede, var det forholdsvis imponerende, hvad man alligevel hentede hjem til Fyn af medaljer. Både Top 10 og Brasilia klarede sig godt, hvad enten de spillede i den gamle hal i Århus eller i Herning, ja Top 10 vandt endog serie 1i sæsonen 1970/71. Udover at have overskud til at køre til Jylland og spille turneringskamp, arrangerede man stævner om forskellige pokaler, ligesom man hvert år spillede Fynsmesterskab. Som et lille kuriosum kan nævnes, at da man arrangerede FM i 1972 i Århus, deltog 10 spillere, hvilket procentvis var den største deltagelse i alle unioner. - Ligeledes deltog man i de årlige unionsstævner i hhv. Jylland og på Sjælland, og selvom sidstepladsen var givet på forhånd, var det en sand glæde for fynboerne at deltage. Bowlingmæssigtvarvi langt efter de andre, men kæmpede det bedste vi havde lært, men til de sociale arrangementer om aftenen er der ingen tvivl om, at vi hver gang hentede en klar førsteplads' sikkert p.g.a. vort gode humør og milde sind. Jo, det var tider, men vi krævede måske heller ikke så meget tilskud til dit og dat dengang. Vi havde glæden ved at spille, så kunne vi vel nøjes med 2 pølser uden brød (eller sulte). Der blev selvfølgelig snakket meget om en bowlinghal på Fyn. Men det blev ved snakken. I Odense har det jo altid været fodbolden, der havde første prioritet. At der var megen snak, ses bl.a. af, at da de 2 klubber, Top 10 og Brasilia, søgte om kørselstilskud til kampene i Jylland, svarede Odenses daværende borgmester Holger Larsen, at der var planlagt en udvidelse af idrætshallen til gavn for bowlere, boksere og skytter?? Dette skete i 1972, så vi fynboer venter stadig spændt på udvidelsen af idrætshallen i Odense.

Ny formand I 1972 trak Sverre Johannesen sig efter 5 års pionerarbejde som formand, og i stedet blev Villy Hansen, alias "Gamle Villy" valgt. Han havde jo et godt snakketøj, hvad de fleste sikkert ved, og han begyndte straks at kæmpe for en bowlinghal. At han ved siden af også var spilleudvalgsformand og skrev mødereferater

4

fra bestyrelsesmøderne. viser kun lidt om hans energi. Han rendte Odense Kommune på dørene, han skrev læserbreve i avisen, han var til møde med alle mulige (og umulige) mennesker angående en bowlinghal, men lige lidt hjalp det.

Villy Hansen,formand

1972 -1978

Til hvert bestyrelsesmøde i FBwU var hans første kommentar: "Nu får vi snart en hal. Det har" de" i hvert fald sagt nu igen". Men der skete ingenting. Odense var ligeså fattig dengang som nu. For yderligere at overbevise kommunen om det fornuftige i at bygge en hal, satte Villy nedenstående annonce i avisen:

, BOWLING For øjeblikket er deri Odense 19 mand, der dyr~ ker bowling. - Del er en dejlig sport, som mange flere burde dyrke,m~ vi mangler en bow:linghaJ - og med 19 mai:tdkan man selvfølgelig ikke la'nge, a,1 kommunen skal bygge en.

ro,...

HVEM ER ,,INTERESSERET! Deli:e ~r ingen indri'l1illding,. men kun til orien,tering for at se, hvor mange der er interesserel i bowlingspillet, så en hal kan bygg<e$. .

HJÆ.LP OS og De hjælpe~ Dem se/v. Jo før en bowlinghal bygge5,-'.5 hurtigere kan 6g!'ål)e på en behagelig må~;dyrke k.o.ndi! '. .-----.,--Khp ~-------D'enne kupon bedes iren~ Iigsl sendt iiI

Willy Hansen, Vildrosevej iO 8 SOOO Odense Den er gan·ske uforbinde!n. de af ri'09'e,nart.

NAVN '........•...• ADR .•••.....•

; •• ; . ; •.••.•• ': •.•

Profile for Bowleren

Fyns Bowling Union - 25 år - 1967-1992  

Fyns Bowling Union - 25 år - 1967-1992  

Profile for bowleren
Advertisement