Page 26

1991 Martin Wozny 1992 Martin Wozny

B.C.M. B.C.M.

Drenge Par 1981 Henrik Bondo Jan Gaam 1982 Torben Ravn Thomas Buch 1983 SØren SØrensen Allan Nielsen 1984 Thomas Hansen Jan Petterson 1985 Henrik Niimberg Claus Niimberg 1986 Michael Mikkelsen Mogens Pedersen 1987 Ole Funder Jan Biltoft 1988 Steen Rasmussen Kenneth Hansen 1989 SØren Åhman Jan Biltoft 1990 SØren Åhmann Frank Rasmussen 1991 SØren Åhman Morten Andersen 1992 Søren Åhman Morten Andersen

Smut O.Bw.K. Smut Top 10 Brasilia Top 10 City O.Bw.K. Smut Top 10 Brasilia Top 10 Top 10 Top 10 Fraugde B.C.M.

Ungdom Mixed Par 1981 Marianne ten Veen Søren Sørensen 1982 Heidi Benneke Jan Petterson 1983 Lene Nielsen Jack Pedersen 1984 Lene Nielsen Thomas Hansen 1985 Marianne Staszak Jesper Klavsen 1986 Lene Nielsen Jan Christiansen 1987 Charlotte Staszak Jesper Klavsen 1988 Maybritt Pedersen Frank Rasmussen 1989 Charlotte Staszak Frank Rasmussen 1990 Charlotte Staszak Frank Rasmussen 1991 Susanne Godt Morten Andersen

24

Top 10 City Brasilia Braislia Top 10 Fraugde Brasilia Brasilia Fraugde Brasilia Top 10 Fraugde Fraugde B.C.M. Fraugde

Profile for Bowleren

Fyns Bowling Union - 25 år - 1967-1992  

Fyns Bowling Union - 25 år - 1967-1992  

Profile for bowleren
Advertisement