Page 4

.~

EUROPEAN TEAM CUP "1'"

~~-.., ~~~

~

BOWUNGITAL ~ Bowling er i Danmark en familiesport med stor fremgang. ,

~·interessen for bowling fordeler sig jævnt i befolkningen m.h.t. alder og køn. ~ bowling dyrkes af mere end 50.000 danskere i løbet afåret. ~ Gallup: Sporisering påvirker flere end annoncer og TV. Gallup har eksperimenteret med forskellige formuleringer af spørgsmålene, men resultatet er det samme: Sponsering når ud til flere end øvrig reklame i næsten alle grupper af befolkningen.

Profile for Bowleren

European Team Cup Løvvang - (1992)  

European Team Cup Løvvang - (1992)  

Profile for bowleren
Advertisement