Page 85

Løwang Kl. 09.30 1. DIV. herrer:

KI. KI. KI. KI. Kl. KI. KI. Kl.

09.30 09.30 12.00 12.00 12.00 12.00 13.45 13.45

Cimbrer - ST Rossini - HBK Sisu - Falcon Flve o'clock - Sirlus

2 DlV-H Vest 2 DlV-H Vest SER-1 U N/Ø SER-1 U N/Ø DS UNGDOM DS UNGDOM 2 DIV-D Vest 2 DIV-D Vest

LBC - Puds Stenhuset - Viking Strike - Flve o'clock Chock 2 - Stenhuset 2 Stenhuset - BCM Chock - ApolIon LBC - Jum-Jum 76 Chock - Trekanten

Kl. 13.45 1. DIV. herrer:

Rossinl - Cimbrer HBK - ST Sirius - Sisu Falcon - Flve o'clock

KI. KI. KI. KI. KI.

16.15 16.15 16.15 16.15 16.15

DS-D DS-D DS-H DS-H DS-H

KI. KI. KI. KI. Kl. KI. KI.

10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00

SER-3 H Øst SER-2 U øst SER-2 D øst DS UNGDOM SER-1 H øst SER-1 H øst SER-1 H øst

KI. KI. KI. KI. Kl.

09.00 09.00 12.00 12.00 12.00

DS-D kreds 1 Lucky - MBK 78 DS-H Kreds 1 Uldjyden - Stjernen 67 2 2 DIV-H Vest Stjernen 67 - BK Viborg 2 DIV-D Vest Fight - Amicl SER-1 D Vest Fight 2 - Uldjyden

KI. KI. KI. KI. KI. KI.

10.00 10.00 13.00 13.00 15.00 15.00

DS-D kreds 1 SER-2 H Vest DS UNGDOM SER-1 U Vest SER-1 H Vest SER-1 H Vest

kreds kreds Kreds Kreds Kreds

1 1 1 1 1

Stenhuset 2- BK Viborg 2 Strike - ST Chock - Fight AVl - Cimbrer 2 Jun-Air - Bates

Århus KBKlKammeraterne 3 - Amadeus 200 Puds 2 - Samson KBKlKammeraterne 2 - Falcon 3 Falcon - Trekanten KBKlKammeraterne 2 - Amlcl 2 Falcon 3 - Top 5 Samson - Århus Sporveje

Herning

Viborg Op-Ned - ApolIon Op-Ned - Lucky BK Viborg - FBK 88 BK Viborg 2 - Uldjyden Jum-Jum 76 - Uldjyden 2 BK Viborg 2 - Stjernen 67 3 83

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

Profile for bowleren
Advertisement