Page 50

Løvvang KI. Kl. KI. Kl.

13.00 13.00 13.00 13.00

DS-D DS-D DS-H DS-H

kreds kreds Kreds Kreds

1 1 1 1

KI. Kl. KI. Kl.

14.00 14.00 14.00 14.00

DS-H Kreds 2 DS-H Kreds 2 DS-H Kreds 2 SER-1 H øst

OP - Strlke Stenhuset 2 - Lucky Jun-Alr - AVl Chock - Stenhuset 2

Århus Falcon 2 - Viking 2 KBKlKammeraterne - Amlcl Centrum - Sambowl Samson - KBKlKammeraterne

Herning Kl. 12.00 DS-H Kreds 1 Fight - Stjernen 67 2 KI. 12.00 DS-H Kreds 1 Uldjyden - Cimbrer 2 KI. 12.00 SER-2 U Vest Uldjyden 2 - Jum-Jum 76 2 Viborg Kl. 13.00 2 DIV-H Vest BK Viborg - SBwK KI. 13.00 DS-D kreds 1 ST - MBK 78 KI. 16.00 1. DIV. herrer:

ST - Slrius HBK - Five o'ctoek

Odense KI. KI. Kl. KI.

11.00 11.00 11.00 13.00

SER-3 H Fyn Smut 2 - Svendborg SER-3 H Fyn Top 102 - TBC 2 SER-3 H Fyn PEB 1 - Sambowl 3 2 DIV-D Vest Top 10 - TBC

KI. 13.00 1. DIV. damer:

Brasilia - BK Viborg Stenhuset - Falcon Rossini - Viking Sundby - Sisu

Viby Kl. KI. KI. Kl.

15.00 15.00 15.00 15.00

SER-1 SER-1 SER-2 SER-3

H øst H øst U øst U øst

Kl. 15.00 1. DIV. herrer:

Viking Århus Amici Viking

3 - Amlci Sporveje 2 - Viking 3 - Amlci

2 - Top 5 2 4

Falcon - Rossinl Sisu - Cimbrer

Frederikshavn Kl. 13.00 SER-2 U Nord BK Meteor 2 - LBC 2 KI. 13.00 SER-2 U Nord BK Meteor 1 - Chock 4 48

2

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

Profile for bowleren
Advertisement