Page 44

APRIL 1993: Holland

1-4/4

Tultp Cup, ungdom

3-4/4

Europa Cup indviduelt, UDM puslinge Nettosamling, senior

8-12/4

Fight's påskestævne

Herning

8-11/4

Falcon's påskestævne

Århus

8-9-10-12/4

Top 10's påskestævne

Odense

17-18/4

UDM junior 1. division, nedrykningsspil 1. division, medaljespil

senior

1. runde 1. runde

Tel Aviv Ålborg Malmø

Odense Århus Rødovre

FBwU Ungdomsstævne Landspokalfinaler, senior

Odense Rødovre

1-2/5

1. division nedrykningsspil 2. runde 1. division medaljespil 2. runde

Garath Odense

5-9/5

Gold cup, Europafinale

7-9/5

DM indviduelt,

15/5

Mandatmøde, JBU Landspokalfinaler , ungdom/ungseniorer

Rødovre

Nettosamling, seniorer Landsungseniorturnering Landsungseniorturnering

Malmø Garath Rødovre

24/4 24-25/4 MAJ 1993:

15-16/5

senior

Landsynglingeturnering Landsynglingeturnering Landsjuniorturnering Landsjuniorturnering

Odense

3. runde slutspil 3. runde slutspil 3. runde slutspil

BBC Rødovre Rødovre Rødovre

22-23/5

DBwF's repræsentantskabsmøde

Idrættens Hus

29-31/5

Pfingsttournier

Stuttgart

EM, seniorer

Malmø

JUNI 1993: 9-20/6

42

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

Profile for bowleren
Advertisement