Page 24

SB 91 - 56.004 Flemming Nielsen, Bosagergården Tlf.: 74 43 16 35

5, 6400 Sønderborg

Seniorleder herrer: Henning KrOger - 74 42 42 40 Ungdomsleder: Ole Søndergaard - 74 43 06 17

ABC - 56.005 Erik Olesen, Enghavevej 25, 6000 Kolding Tlf.: 75 56 85 20 Seniorleder:

Johnny Olesen - 75 56 85 20

Makrellen - 56.006 Guldo Strengnaerts, Tit.: 74 62 41 50

c/o Søren B. Johansen, Nybro 1 B, 6200 Aabenraa

Seniorleder: Guido Strengnaerts - 74 62 41 50 Ungdoms leder: Peter Thor Christensen - 74 64 64 55

4-kanten - 56.007 Eli Jepsen, Midtvej 5, 6092 Varmark Tlf.: 75 57 14 80 Seniorleder:

Niels Lautrup

HBK 91 - 56.008 Karsten Sørensen, Beringsvej 38 A, 8700 Horsens Tit.: 75 64 70 84 Seniorleder: Karsten Sørensen - 75 64 70 84 Ungdomsleder: Anders Terp - 75 65 81 96

FBK 88 - 57.001 Geert Christensen, Tit.: 75 93 32 35

Ullerupsdalsvej

225, 1.th. 7000 Fredericia

Seniorleder: Børge Nielsen - 75 92 74 50 Ungdomsleder: Benny Larsen - 75 91 36 44

22

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

Profile for bowleren
Advertisement