Page 138

Herning K!. Kl. Kl. K!. K!. K!.

09.00 09.00 09.00 12.00 12.00 12.00

SER-1 H Vest SER-1 H Vest SER-1 H Vest SER-2 D Vest SER-2 H Vest SER-2 H Vest

MBK 78 - HBC Stjernen 67 3 - BK Viborg 2 UIdjyden 2 - Jum-Jum 76 Fight 3 - IBK 92 1 Lucky - Op-Ned Fight 2 - ST 2

Afslutning SER-2 H Vest Afslutning SER-1 H Vest Afslutning SER-2 D Vest Viborg K!. K!. Kl. Kl.

10.00 10.00 12.00 12.00

SER-3 SER-3 SER-3 SER-1

H H H D

Vest Vest Vest Vest

ST 3 - Forlæns/Baglæns VBK - BK Viborg 3 Jum-Jum 762 - ApolIon 3 Jum-Jum 76 2 - SBwK

Afslutning SER-1 D Vest Afslutning SER-3 H Vest Silkeborg K!. 10.00 SER-1 H Vest SBwK 2 - ApolIon 2 K!. 13.00 DS UNGDOM ApolIon - Chock Kl. 13.00 SER-1 D Vest ApolIon 2 - Uldjyden Afslutning SER-1 D Vest Afslutning SER-1 H Vest Kolding Kl. KI. K!. K!. K!.

11.00 13.00 13.00 16.00 16.00

DS UNGDOM SER-1 H Syd SER-1 H Syd SER-2 U Syd SER-2 U Syd

Trekanten - Falcon Trekanten 2 - Sambowl2 ABC - BCM 2 Trekanten 4 - HBK 91 2 Trekanten 5 - HBK 91 1

Afslutning SER-1 H Syd Fredericia K!. K!. KI. KI. Kl.

09.00 09.00 11.00 11.00 13.00

SER-1 U Syd SER-1 U Syd DS UNGDOM SER-1 U Syd SER-1 H Syd

Afslutning SER-1 H Syd 136

FBK 88 2 - Trekanten 3 FBK 88 3 - Trekanten 2 FBK 88 - BK Viborg Landsoldaten 2 - BCM 2 Landsoldaten - FBK 88

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

Profile for bowleren
Advertisement