Page 13

T.B.C.: (60~008) Bjarne Jensen, Ridderhatten 7, 5220 Odense S0. Seniorleder: Erik Damgård Træningstid: Seniorer: Onsdag kl. 20.00 - 22.00

P.E.B.: (60-010) Ejvind Pedersen, Rolf Krakesvej 8,5200 Odense V. Seniorlcder: Lisbeth Wozny Træningstid: Mandag k!. 10.00 - 14.00 Torsdag k!. 10.00 - 14.00

Smut: (60-011) Bjarne Rohde, Dragebakken 17,5250 Odense SV. Seniorleder: Jean Sørensen Træningstid: Seniorer: Onsdag kl. 19.00 - 21.00

Sambowl: (60-013) Flemming Himrnelstrup, Boghveden 2, 5270 Odense N. Seniorleder: Hans Andersen Træningstid: Seniorer: Mandag k!. 20.00 - 21.0o

Tlf. 66 15 86 15 Tlf. 66 12 37 77

Tlf. 66 169440 Tlf. 66 188498

Tlf. 66174203 Tlf. 66 160820

Tlf. 66 182096 Tlf. 66 13 79 20

BEMÆRK AI henvendelse ved r. ud- og indmeldelse samt licensansøgning skal ske til Unionens licensmand:

Jørgen Kaas Larsen

11

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

Profile for bowleren
Advertisement