Page 12

KLUBBER UNDER FBwU: Brasilia: (60-001) Poul Erik Andersen, Østerbæksvej 25, 5230 Odense M. Seniorleder: Ella Andersen Ungdomsleder: Allan Nielsen Træningstid: Seniorer: Tirsdag kJ. 20.00 - 22.00

Sirius: (60-002) Kaj Brink, Thyregodsvcj 14,5210 Odense NV. Scniorledcr: Ivan Jensen Træningstid: Seniorer: Mandag kl. 19.00 - 20.00

Top 10: (60-003) Comelis ten Veen, Hcklavcj 10,5210 Odense NV. Seniorlcder: John Rasmussen Ungdomslcder: Kirsten Bcch Træningstid: Tirsdag kJ. 19.00 - 20.00 Seniorer: Tirsdag kl. 18.00 - 19.00 Ungdom:

O.Bw.K.: (60-004) Torben Hansen, Vægtens Kvarter 354,5220 Odense S0. Seniorleder: Ole Larsen Træningstid; Seniorer: Torsdag kl. 20.00 - 22.00 B.C.M.: (60-005)P,slpcls~t:(c/-t '1~I+" John Pedersen, SelE 2%'1).: \ 'lII! 43,2., 5000 Odense C. Seniorleder: Mogens Nielsen Ungdomsleder: Jane Clasen Træningstid: Seniorer: Torsdag kJ. 20.00 - 22.00 Torsdag kJ. 17.00 - 19.00 Ungdom:

Svendborg: (60-007) Jørgen Olsen, GJ. Skårupvænge 8, 5700 Svendborg Træningstid; Tirsdag kl. 19.00 - 22.00 10

Tlf. 66 11 70 57 Tlf. 66 11 70 57 Tlf. 66 160235

Tlf. 66 13 9161 TIL 66 177034

TIL 661604 06 Tlf. 66 17 59 62 Tlf. 661617 10

Tlf. 66 157998 Tlf. 66 163138

Tlf. 65 91 5549 Tlf. 66 188250 Tlf. 66 162303

Tlf. 62 22 2719

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

Profile for bowleren
Advertisement