Page 100

Løwang KI. Kl. Kl. Kl. KI. Kl. KI. KI. Kl. KI.

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 14.45 14.45 14.45 14.45

SER-1 U N/Ø SER-1 U N/Ø SER-2 U Nord SER-2 U Nord SER-2 U Nord SER-2 U Nord DS-D kreds 1 DS-H Kreds 1 DS-H Kreds 1 DS-H Kreds 1

Five o'clock - Chock 2 Stenhuset 2 - Strike LBC 2 - BK Meteor 2 Chock 3 - LBC 1 Five o'clock 2 - Stenhuset 3 Chock 4 - BK Meteor 1 Strike - DP AVl - Jun-Air Stenhuset 2 - Chock Cimbrer 2 - Uldjyden

Kl. Kl. KI. Kl.

13.00 13.00 13.00 13.00

SER-3 H Øst SER-3 H øst SER-2 H øst SER-2 H øst

Amadeus 200 - Falcon 5 KBK/Kammeraterne 3 - Amici 3 Falcon 4 - Århus Sporveje 2 Centrum 2 - BK Viby

Århus

Herning KI. 12.00 DS-D kreds 1 MBK 78 - ST Kl. 12.00 DS-D kreds 1 Lucky - Stenhuset 2 Kl. 12.00 DS-H Kreds 1 Stjernen 67 2 - Fight Silkeborg KI. 14.00 DS-D kreds 1 ApolIon - BK Viborg 2 KI. 14.00 DS UNGDOM ApolIon - BCM Kolding KI. Kl. Kl. Kl.

10.00 10.00 13.00 13.00

SER-1 H Syd SER-2 H Syd SER-2 H Syd SER-2 D Syd

KBC 78 - Trekanten 2 Trekanten 3 - Enghaven 2 4-Kanten - Makrellen 1 4-kanten - Landsoldaten 2

Odense

'I KI. 10.00

tf

Kl. 10.00 YKI.10.00 YKI. 10.00 KI. 10.00 KI. 12.00 Kl. 12.00 KI. 12.00 Kl. 12.00 K!. 12.00

y

SER-3 H Fyn TBC 2 - Top 10 2 SER-3 H Fyn Sambowl 3 - PEB 1 SER-1 D Fyn Sambowl1 - Top 102 SER-1 D Fyn PEB - BCM 2 SER-1 D Fyn Sambowl 2 - TBC 2 2 DIV-D Vest TBC - Amici DS-H Kreds 2 BCM - Smut DS-H Kreds 2 Brasilia - OBwK DS-H Kreds 2 Sambowl - Centrum DS-D Kreds 2 BCM - Trekanten 2

Svendborg

t1 Kl. 11.00 SER-3 H Fyn

98

Svendborg - Smut 2

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

FBwU Turneringsplan - (1992-93)  

Profile for bowleren
Advertisement