Page 71

2, SEPTEMBER 1991

Thisted Dagblad Oplag:

11.571

VM I bowling:

Danske endestationer Semifinalenmden blev endestationen for både Peer Jensen, Sisu, og All Event-verdensmesteren Helle Andersen. Viking Århus, ved VM i bowling i Singapore. Begge spillede langt under vanlig standard i de syv sidste serier med det resultat, at Peer Jensen dumpede fra tredjepladsen ned som nr. 12 og Helle Andersen fra sjette- tilH. pladsen. Bagefter var Peer Jensens skuffelse åbenlys, men trods dykket opnåede den 27-årige københavner det bedste danske VM-resultat nogensinde i mændenes individuelle konkurrence.

Horsens Folkeblad Oplag: 24.864

Helle Andersen verdensmester i bowling, nåede kun til semifmalerunden ved VM i bowling oven på sin VM-titel forleden. Helle Andersen fra Viking Århus var langt fra den standard, der skaffede hende en VM-titel forleden. Catherine Willis, Canada, blev verdensmester med finalesejr over Lisa Kwan, Malaysia.

Det fri Aktuelt Oplag: 60.417

BOWLING

--

DANSK SKUFFELSE Semifinalerunden blev endesIationEm tor både Peer Jensen, Sisu, og All -&ent-verdensmes!eren Helle Ander· .~, Viång Århus, ved VM i bowling i. .8qjapore. Begge spillede langt under vanlig lItandard i de syv sidste sener med det resultat, at Peer Jensen dumpede fra tredjepladsen ned som nr. 12 og Helle Andersen 1ra sjette- til 11. Jlladsen. Bagefter var Peer Jensens skuffel· Ile åbenlys, men trods dykket oonåede den 27-åriQe københavner det bedste danske VM-nIsuItat ne>geIlSInde i mændenes individuelle konkur· 1'tIIIlC8.

Den blev en enorm succes for fHInl, som tog både guldog sølv ved den 24-årige Mika Koivurnemt og din 31-årige Teemu Raatikainen, og Nordens styrke uttde1stregedes yder· Iigere ved, at svenskeren Tomas •••• IdetSSOlI erobrede bronze. Hos kvinderne strøg Ca\herine Wil· Iis, Canada, helt til tops med en linalesejr over LisaKwan, MaIa)'Sla

Viborg Stifts Folkeblad Oplag:

Ny Dag Oplag:

10.786

SINGAPORE. (RB) Semifinalerunden blev endestationen for både Peer Jensen, Sisu, og All Event-verdensmesteren Helle Andersen, Viking .irhus, ved VM i bowling i Singapore. Begge spillede langt under vanlig standard i de syv sidste serier med det resultat, at Peer Jensen dumpede fra tredjepladsen ned som nr. 12 og Helle Andersen fra sjette- til 11. pladsen. Bagefter var Peer Jensens skuffelse åbenlys, men trods dykket opnåede den 27-årige københavner det bedste danske VM-resultat nogensinde i mændenes individuelle konkurrence. . Den blev en enorm succes for Fmland, som tog både guld og sølv ved den 24-årige Mike Koivunicmi og den 3l-årige Teemu Raatikainen, og Nordens styrke understregedes yderligere ved, at svenskeren Tomas Leandcrssoo erobrede bronze. . Hos kvinderne strøg Catherme Willis, Canada, helt til tops med en finalesejr over Lisa Kwan, Malaysia.

13.815

Bowling Semifinalerunden btev endel;tao tionen for både Peer Jensen, Sisu, og All Event-verdensmesterel'l\ Helle Andersen, Vikinil ~ ved VM i bowling i Singapore. Begge spillede langt under' vanlig standard i de syv sidste serier med det resultat, at Peer' Jensen dumpede fra tredjepladsen ned som nr. 12 og Helle Andersen fra sjette- til 11. pladsen. Bagefter var Peer Jensens skuffelse åbenlys, men trods dykket opnåede den 27-årige købenbevner det bedste danske VM-resultat nogensinde i mændenes individuelle konkurrence. Den blev en enonn succes for Finland, som tog både guld og sølv ved den 24-årigeMika Koivuniemi og den 31-årige Teemu Haatikainen, og Nordens styrke tmO derstregedes yderligere ved, at svenskeren Tomas Leandersson erobrede bronze. H06 kvinderne strøg Catherine Willis,Canada, helt til tops med en tinal~r over Lisa Kwan, Malaysia. Der er' ingen meldinger om de to viborgenseres resultater. Det er' Lene Klitte, BK Viborg og Tom Hedegård. ST.

Profile for Bowleren

Presseklip VM - (1991)  

Presseklip VM - (1991)  

Profile for bowleren
Advertisement