Page 36

TELEFAX FRA SINGAPORE

28. AUGUST 1991

.Jdnsk Bowling Forbund Medlem

ar Dansk

Idrru Forb\lDd

Idrættens Hus

.

. TLbJ~

~ordiJk

Bowlin& Forbund

DK 2605 Brøndby

Ol Fe&ration

InttrnatiolWe

des QuilIeun

. TIf. 424555 SS lok. 333 . Telex 33 11lidraet dk . Giro 3 146812

By telefax 005 45 66173001 Niels Ærboe Hansen Singapore,

onsdag.

P R E S S E M E D D E L E L S E

NEJ TAK TIL DAMER.

Det lykkedes ikke Dansk Bowling Forbund at få indført bindelse med diverse zone og verdensmesterskaber.

mixed .double i for-

På verdenskongressen i Singapore der afholdtes i forbindelse med verdensmesterskaberne, blev forslaget markant nedstemt. Det var primært de delegerede fra den asiasiske zone der sagde nej. Heller ikke en modificeret udlægning, nemlig at den enkelte zone eventuelt kunne udskrive mixed double,vandt gehør. Der var klart nej til damer. Imidlertid var det ikke den officielle argumentation for at stemme nej. I henhold til Dansk Bowling Forbunds formand, Jan Donde - er den officielle holdning, at når man ikke stiller med damelandshold fra den del af bowlingverdenen, så bør resten af verdensorganisationens medlemslande helst heller ikke gøre det. I det der så er discipliner andre kan tage medaljer i, hvor en del både asiasiske og amerikanske lande ikke kan på grund af manglende damedeltagelse. En besynderlig og højest unfair vant forslag udtaler Jan Donde.

indstilling

til et seriøst

og særdeles

rele-

Eftersom 32 ud af de 48 deltagende nationer ved årets VM er repræsenteret på damesiden, burde indstillingen være anderledes. Men de nationer der ikke stiller med fuldt damehold (6), var heller ikke begejstret. Vi har taget afstemningen til efterretning, har fåe~ os til at "begrave" ideen.

hvilket

dog ikke på nogen

måde

Vi må sælge ideen anderledes. Måske bør vi til næste kongres fremsætte forslag om at holde holddisciplinerne helt ude af den individuelle konkurrence, således at resultaterne i holdkonkurrencerne ikke tæller med til den individuelle finale. Men at den individuelle konkurrence afvikles suverænt for siS selv når holdkonkurrencerne er afviklet. På den måde kan nationer med små damelandshold eller slet ingen, blot deltage i de konkurrencetyper de finde] interessant - uden hensyn til eventuelt at miste noget i forhold til den individuelle side slutter Jan Donde. Til gengæld lykkedes det Dansk Bowling Forbund at få ændret i propositioner! til Europa Cup for 5-mandshold, således at der afslutningsvis spilles een enkelt finaleserie mellem nr. 1 og 2. Tidligere afgjordes Europa Cup udeluk· kende på resultaterne fra en alle mod alle runde. Danmark arrangerer den kor mende Europa Cup i Aalborg, juni 1992.

______ DANISH BOWLING FEDERATION

Øl,,_ V

Profile for Bowleren

Presseklip VM - (1991)  

Presseklip VM - (1991)  

Profile for bowleren
Advertisement