Page 8

1966

Viggo Hansen (f. 1922).Første formand i KEU. Stiftede i 1955kegleklubben Herlev, og er stadig medlem her. Formand KKBU 1962-1965,formand KBU 196668. Afgik på grund af udnævnelse til skatteinspektør i Herlev kommune. Sekretær i Dansk Bowling Forbund ved stiftelsen i 1967.Nu aktiv pensionist, som man kan hilse på hver mandag i World Cup hallen. Kendt for stor samarbejdsvilje og -evne, men også for perfektionisme. Således var Viggo Hansens materialer til repræsentantskabsmøderne bogtrykte. Han afslog også i sin formandsperiode, et tilbud om KBUblad, fordi kvaliteten ikke levede op til hans ønsker.

Johannes Rasmussen (f. 1917).Kasserer i KBU 1966-1982.Medlem afBK38 siden 1943,i hvilken klub han har været såvel formand som sekretær og kasserer. Modtog DBwF's hæderstegn i guld 1978, .: KBU's 15års fortjenstnål i 1982og samme år, som den første i bowlingsporten, dansk idræts højeste udmærkelse,

6

nytårshilsen til sine medlemmer. Men om alt er, så blev der indkaldt til et stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 30. marts i Rossini, og interessen var stor for at være med. Kun 5 klubber udeblev fra mødet, og i grunden var spørgsmålet om hvad det nye forehavende skulle hedde, et af de største diskussions emner. Nogle ville kalde det Københavns Bowling Forbund, men det blev ved Københavns Bowling Union. Med få ændringer blev de fremsatte lovforslag vedtaget, og det viste sig heller ikke svært, at danne en bestyrelse, som senere konstituerede sig således: Formand Viggo Hansen, kasserer Johannes Rasmussen, pressesekretær H. P. Hansen, spilleudvalgsformand Helge A. Larsen, medens Per Nybro Christensen, Verner Nielsen, Karl Feldt og Grethe Larsen blev medlemmer i spilleudvalget. Vibeke Raben var på repræsentantskabesmødet valgt som suppleant til bestyrelsen. Til revisorer valgte man Otto Veiter, og Emil Lindberg medens Solveig Øelund snuppede posten som revisorsuppleant. Og så blev der oprettet et Amatør- og Ordensudvalg som fik Henning E. Jensen, Kurt Stripp og Gerda Rasmussen til medlemmer. Kassebeholdningen var på 99,85 kr., bestyrelsen fik besked på ikke at lufte sine ideer for alle og enhver, men at drøfte dem indenfor bestyrelsen, lovene var vedtaget, men genstand for megen debat, på Islands Brygge spillede organiserede og uorganiserede bowlere side om side i arrangementerne, konkurrenterne, »Den frie Bowlingunion« og firmaorganisationen var lige lovlig store og nærgående, turneringen ville blive fordoblet, spørgsmålet om medlemsblad var særdeles flydende, hvordan skulle man fordele kontingentet fra de spillere, som både dyrkede kegle- og bowlingspillet, nogle var begyndt at være unøjagtige med deres slagsedier, chefinstruktørerne ville have betaling, det væltede ind med rykkerbreve fra DKBU, og - ach du lieber Augustin - der var nok at tage fat på for den nye bestyrelse. Problemerne tårnede sig op, bowlerne var utålmodige, ja, man havde på fornemmelsen, at alle som en ville give deres besyv med, og som ofte på tværs af såvel de faktiske forhold, som det vedtagne. Nok til at køre enhver bestyrelse sønder og sammen, men den tog dog imod genvalg på det næste repræsentantskabsmøde et par måneder efter det stiftende.

Danmarks næststørste bowlinghal Nede i kælderen under det splinternye indkøbscenter, Rødovre Centrum, var der plads nok. Så hvorfor ikke lægge nogle bowlingbaner ned der, og udnytte arealet på en fornuftig måde til glæde for dem, der kunne li' at dyrke dette i Danmark, nye spil. 26 af slagsen var der plads til,

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement