Page 66

1986 dividuelt varetog John Løfgren, Rossini unionens interesser på bedste vis, ved at

få guld. Par-mæssigt stod der KBU på det hele. Mesterskaberne, som nu var blevet adskilt fra de individuelle, vandtes af Per Søndberg/Gert Nielsen, Sisu medens mor og datter, Edi og Yvonne Steffensen, Smut 79, igen gjorde sig bemærket ved at vinde hos damerne. I forbundsmesterskaberne tog KBU's puslinge kærligt hånd om 1. pladserne over hele linien. Lea Sambleben, GBK, Anette D. Pedersen, Spare Time/Karin L. Jensen, KBK1940, Finn Storgaard, Lyngby og samme unge herre sammen med Dich Rasmussen i par. Hos juniorerne blev det til en enkelt guldmedalje derved, at Kim Hansen og Finn Nielsen, GBK sejrede i par, og hos ynglingene til »en halv« ved Heidi Pedersen, Jackpot. Hun delte makkerskab med Trine Simonsen, Apollon, JBU. Så gik det bedre hos ungseniorerne, navnlig for Betirma Christensen, ABK, som vandt begge discipliner - i par sammen med Britt Christensen fra samme klub. Rene Petersen og Henrik Berg, KBK1940 vandt også guld. Lillian Christiansen, Sporvejene, var for 3. gang bedst hos old-girls. Både alene og sammen med Hanne Vorborg også Sporvejene. Harly Bierregaard og Karlo Lindstrøm, HBK, på 1. pladsen hos oldboys. Henkel vandt lands-cup turneringen.

Alle valgt igen Samtlige FU-medlemmer modtog genvalg, men efter nye love skulle TUK-formanden også have sæde i FU. Der blev valgt en ny, nemlig Per Herrestrup, BBK/Spare Time.

Det blev til en ordentlig åreladning, da Dansk Bowling Forbund hold repræsentantskabsmøde. For første gang i forbundets historie, måtte man gå uforrettet fra det ordinære, så der blev indkaldt til et ekstraordinært en aften i Odense. Her blev Jan Donde nyvalgt til forbundsformand, Erik Raun til kasserer, Jette Nielsen til sekretær og Sonja Olsen til IKK-formand. Et par stykker udenfor KBU blev der dog plads til, idet Troels Funder blev seniorleder og Niels Ærboe ny pressesekretær. De var fra Odense. Kurt Jensen, Aalborg, var den eneste, som blev genvalgt - han var ungdomsleder. Alle de afgående ønskede selv at fratræde.

Anne og Georg Rath stod bag årets halinitiativ. De åbnede Garath Bowling, hvortil banerne fra Rossini blev lagt ned. Rossini lukkede nemlig, for ejerne fandt det ikke økonomisk forsvarligt at køre hallen mere.

64

Med andre ord, måtte beløbet ikke gå i egne lommer. I kølvandet blev der et gevaldigt postyr over det med provisionen - hvad der kunne skrives en hel bog om!

Men om alt er, der blev oprettet en organisationsgruppe, som uforfærdet og fortrøstningsfuldt samlede de mange tråde året igennem - og den var godt bemandet med KBU licenser! Forbundsformand Frank Rasmussen var øverste koordinator, Jan Donde havde - i kraft af sit daglige job - ansvaret for, at hallen fungerede, Grete Jørgensen, seniorlederen i KBU, skulle tage sig af opgaver, der vedrørte transport og indkvartering af de omkring 90 spillere og deres ledere. Troels Funder, som var valgt til forbundets seniorleder, og som var tæt på at være eneste ikke-KBU'er, var ansvarlig for den sportslige afvikling, Erik Raun, forbundskassereren, stod med økonomien mellem hænderne, Mogens Nymann var arrangementets pressechef, og blev senere afløst af Svend Erik Hansen, da han ikke kunne få fri fra arbejdet i finaleperioden. Søren Claes, TEK-formand, skulle påse, at maskiner og baner fungerede, Mogens Hansen var chef for sekretariatet, vel nok et af de vigtigste områder, Per Herrestrup og Lisbeth Gamum sørgede for information og guidning. Det var det, som skulle få alle til at føle sig godt tilpas, hvad alle også gjorde. Bruno Stockholm, som ikke er med på bil-

KUNSTNER ARTIKLER INDRAMNING L. Hansens Eftf. RAMMEFABRIK v/Kurt Nielsen, H.B.K. GI. Kongevej 39 - Tlf. 31244226

- 31244371

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement