Page 62

1985

Det helt store gys

Søren Claes (f. 1946),blev aktiv bowler ca. 1 år efter at Bowlinghallen Karonilelund åbnede i Aalborg. Han meldte sig ind i BCA, efter i et mægtigt humør og tillige med en gruppe ligeså opstemte arbejdskammerater, at have prøvet at ramme de drilske kegler. En fin afslutning på en firmafrokost. Men BCA måtte på et tidspunkt standse sine aktiviteter og lukkede simpelthen biksen. CIMBRER var sagen - og Søren Claes blev denne legendariske bowlingklubs mindst lige så legendariske formand i ikke mindre end en halv snes år. Så kaldte Dansk Bowling Forbund - og tillige med ikke mindst Ralf Donde, oprettede Søren Claes »Teknisk Komite«, hvis leder han var til 1986.»Vi måtte se at få styr på tingene«, er Sørens forklaring, og at der må have været et behov for det, viste resultaterne af aktiviteterne med det samme. Og det samme gjorde en række brådne pander! Æren for at forsøge at få disciplin ind i sagen i relation til baner, maskiner og bowlingspillernes materiel, tilfalder ikke mindst Søren Claes, som »jeg ved ikke rigtigt hvor længe« har været københavner med licens i KBK 1940.

Til at tage sig af den »tekniske» side af sagen, havde bowlingsporten i årene op til 1985 kapret en virkelig kapacitet: Søren Claes. Hans rang var »Formand for Teknisk Komite« - Hans job at kontrollere bowlingbaner og -maskiner i det ganske land. Initiativ var en af Sørens stærkeste sider - så hvorfor ikke udvide arbejdsområdet til også at kikke lidt på, om nu også det materiel, de aktive benytter sig af, overholder de givne foreskrifter? Så Teknisk Komite gennemførte en række foranstaltninger med henblik på senere kuglekontrol også ved almindelige turneringskampe, og de københavnske bowlere blev stillet overfor stikprøvevise eftersyn. Det drejede sig primært om bowlingkuglens sidevægt, dens hårdhed i overfladen og omkreds. Afvigelser fra givne regler, kunne påvirke resultaterne i opadgående retning, mente TEK, og »dumpede« kuglen, når komiteen eksaminerede, så var pointene tabt. Hammeren faldt i en turneringskamp i herrernes 1. division mellem Stenhuset fra Aalborg og Sisu fra København den 13.januar, og slaget ramte Kim Thorsen fra det jydske. Hans resultat blev annulleret - og Sisu var vinder af den vigtige kamp. Afgørelsen fik ikke lov til at gå i glemmebogen. Stenhuset appelerede, og fik medhold af Amatør- og Ordensudvalget i Dansk Bowling Forbund. Stor ståhej - og stor diskussion i alle bowlinghjørner! Det er en historie, men hele affæren foranledigede et medlem i KBU til at forfatte et lille digt, der nåede ud til en mindre offentlighed. Det kommer her i uddrag: »Oppe i Aalborg sidder Søren Claes - og han har med kugler et værre mas - For indtil nu så har jo knægten - kunne nøjes at kikke på sidevægten - Men NU er der kugler, som er alt for bløde - så en dygtig bowler bedre kan støde - Og spot til skade, der er andre ting - som Søren kan måle med sin lille ring - Visse kugler er alt for store - og det gi'r jo selvsagt en bedre score - Hvad skal han gøre, den stakkels mand KONTROLLEN MÅ ØGES EN EKSTRA TAND!

Københavnsk veteran dansk mester

Sådan har tegneren Claus Rasmussen opfattet at bowlerne så på Søren Claes i de hektiske måneder omkring kuglekontrollerne.

60

I 1985var det den københavnske hal, Rødovre Bowlinghal, som lagde baner til i kampene om de individuelle danske mesterskaber. St. Bededagsperioden, som i 1985faldt i dagene 3. - 5. maj, var som sædvanligt sat af til denne årlige sportsfest. Mesterskaberne fik et resultat, som vakte en hel del opsigt. Det blev nemlig en af bowlingsportens veteraner, som vandt guld hos damerne. Edi Steffensen, som spillede i HOOK, viste strålende spil med 1588i de

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement