Page 59

1984 HVOR DET OVERHOVEDET ER MULIGT, SEND VENLIGST JERES MATERIALE SÅ HURTIGT SOM DET ER JER MULIGT!« Det muliges kunst forstå' s.

Nogle ting, der skulle sættes på plads I KBD var der i 1980blevet stiftet en decideret instruktørforening, og her kunne man blive medlem, hvis man havde gennemgået DBwF' s instruktørkurser. Foreningen var initiativrig - og havde ikke tænkt sig bare at sidde med hænderne i skødet. Blandt sine mange aktiviteter, arrangerede instruktørforeningen f. eks. et grundkursus for medlemmer af FKBD - firmaidrættens bowlingunion. Det faldt ledelsen i KBD noget for brystet, blandt andet fordi man var i en, som det hed »vanskelig forhandlingssituation med de to andre bowlingorganisationer i København«. Man fandt det også generende og uheldigt, at disse organisationer, som foruden FKBD var Den Frie Bowlingunion, alligevel kunne opnå de fordele, der hidtil havde været forbeholdt KBD' s medlemmer. Et af de største trumfkort, at kunne tilbyde instruktøruddannelsesassistance, var ved at glide KBD af hænde, når man alligevel bare kunne rekvirere den nødvendige ekspertise fra sit billedligt talt, eget kød og blod. Så holdningen var klar: så længe man ikke ønskede fra f.eks. KFID' s side, at underskrive en aftale, så kunne der ikke være tale om at etablere et samarbejde, der f. eks. indeholdt tilbud om instruktøruddannelse. IF af 1980,som instruktørforeningen hed, gjorde på sin side gældende, at foreningen altid havde bestræbt sig på at være og også i fremtiden ønskede at være, en fuldstændig uafhængig forening. Man kunne heller ikke få øje på relationerne mellem det, IF af 1980foretog sig og så de forhandlinger, der foregik unionerne imellem. I forløbet skærpede KBD tonen: Det blev forventet af DBwF's Instruktions- og Kursuskomite. IKK, at »man snarest tog skridt til at nedlægge forbud imod, at IKK-lærere dels underviser, dels bruger forbundets materialer, som forbundet jo havde betalt«, IKK svarede bl. a., at de materialer, som IF af 1980arbejdede med eksternt, ikke under nogen omstændigheder måtte være det af BDwF udarbejdede og financierede kompendie! Men, som IKK udtrykte det, »det er altså ca. 200 år siden, at stavns-

Grete Jørgensen (f. 1941).Medlem af GBK og senest Sisu. Startede i 1969i Bambola, som var en husmoder bowlingklub og hvis kasserer hun var. Indvalgt i KBU's bestyrelse 1983,seniorleder i KBU 1985.Har vundet KM i mix med Peer Jensen som makker og individuelt DM for Old Girls og par med Bente Sørensen som sin kollega. Blev i 1987 valgt til Årets Leder, modtog året efter KBU's 15års fortjenstnål og DBwF's hæderstegn i guld i 1990.

Ejben Henriksen (f. 1923).Begyndte i 1964og medlem af Viking, Tel Star og Jackpot. Startede IKK-arbejdet og var i 1967-71bestyrelsesmedlem i DBwF. Fra 1971og 7 år frem formand for Amatørog Ordensudvalget (DBwF). Medstifter af Instruktørforeningen af 1980,og aktiv

57

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement