Page 58

1984

1983 cappede. En gang om ugen kaldtes til træning for denne specielle gruppe men-

KURSIJSAKTlVITETERQ

Q

Q

nesker, som led af vidt forskellige

At Birgitte Jensen og Jette Hansen var værdige verdensmestre, satte de en tyk streg under, da der var nordiske mesterskaber i Tammerfors, Finland. Med et resultat, som lå 138 kegler over det, de vandt VM med, pulveriserede de fuldstændig deres modstandere - ja de vandt med hele 182 kegler foran nr. 2. Jette Hansen blev for 2. gang individuel mester, og blev af en international jury valgt til Årets Verdensbowler.

handicaps. »Men med en hensigtsmæssig instruktion, som indretter sig efter den enkeltes hæmsko, regner vi med, at de kan dyrke spillet på lige fod med andre mennesker - i hvert fald, når de bliver øvede. Først og fremmest indprenter vi, at bowling ikke er et kraft-, men et præcisionsspil «.

De vandt Anette Klink, Hook vandt den danske afdeling i årets World-Cup, og skulle en tur til Mexico for at prøve lykken der. Her blev hun nr. 24. Sisu fortsatte sin sejrsrække i danmarksturneringen for hold. Det blev til et nyt mesterskab for herrernes vedkommende og klubbens ynglinge gør de voksne kunsten efter: de vinder lands-cupturneringen. Anne Rath, Sundby, bliver alene om at vise de københavnske farver ved seniorernes DM, som hun vinder individuelt. Derimod går det fint hos ungdommen, hvor Simone Svendsen, B64 og Lars Øager, Sisu bliver ynglingemestre. Sisu' erne Sussi Persson, og Nana Holm og KBK1940' erne, Flemming Kristensen og Kim Larsen snupper 1. pladsen i samme aldergruppe og i par. Ligeledes stor triumf hos old' erne: Kathe Laugesen og Erik Nielsen, HBK, tog de flotteste medaljer individuelt, Erik sammen med Karlo Lindstrøm også i par og Connie Buchardt, SAS vinder i par tillige med Elsa Kristensen, Centrum, Arhus. For Erik Nielsen og Karlo Lindstrøms vedkommende en gentagelse af sidste års bedrifter.

Ny triumf til mestrene

Kreds i Gladsaxe

Bent Isenbecker og Sonja Olsen er tillige med Leo Klitte, hovedkræfterne, da adskillige KBU' ere kommer på skole bænken i det såkaldte Kursus 2. Det er et opfølgning af grundkurset, og man kan kun komme med, hvis dette nr. 1 kursus er gennemgået. Formålet er at uddanne instruktører, og alle kursister har en dejlig og lærerig week-end i lokalerne og på banerne i Rossini.

Repræsentanterne vedtog på det årlige møde, at nu skulle der oprettes en kreds i Gladsaxe. Den var ved at blive stor nok. På samme møde blev Grete Jørgensen indvalgt i forretningsudvalget, og hun blev seniorleder. øvrige valg var genvalg, og KBU var nu i den for dansk idræt noget ejendommelige situation, at hele forretningsudvalget, med undtagelse af formanden, var kvinder. Senere afgik Annelise Hornbæk efter eget ønske, som kasserer, og blev erstattet af Henrik Vith.

Rivende udvikling Den egentlige pensionistbowling er i rivende udvikling. Således lykkedes det Rossini Bowlinghal, der har fået Poul Albrechten som daglig leder, at interessere ikke mindre end 156 ældre i at spille bowling. »Vi satser på mange flere i de kommende måneder. Bowling er blevet uhyre populært her i Valby, og der står mange pensionister i kø for at være

med«,

Skattejagt i klubberne Et stigende antal idrætsforeninger får besøg af »arbejdsgiverkontrollen« i forbindelse med Statsskattedirektoratets »Aktion Idrætsforeninger«. Formålet var at indkredse de påståede sorte penge i idrætten, og væsenet koncentrerer sig om træneromkostninger, udbetaling til ledere, festregnskaber og sågar om støtteforeningernes økonomi. Forretningsudvalgsmedlem i Dansk Idræts- Forbund, Aksel Nielsen, er ikke tilfreds: »Der er ingen rimelighed i at spænde frivillige foreningsledere for den vogn, der skal fragte skatter og afgifter hjem til Skatte- og afgiftsministeriet, hvorefter idrætten skal klage sin nød til sin egen minister, der herefter eventuelt må aktivisere undervisningsministeren. Skulle en forventelig forenkling af idrættens virkegrundlag måske starte her ?«.

56

Overvejende negativ En rundspørge, foranstaltet af medlemsbladet Bowling Nyt, viser en overvejende negativ indstilling til den nye spilleform, 2x3-mands hold, Amerikansk. 13 ud af de adspurgte 19 personer har et eller andet at indvende mod formen.

Henrik Vith (f. 1956). Begyndte som aktiv, da Globetrotter åbnede i 1969. Klub: Trotterne. Kasserer i KBU 1984-1989, tidligere ungdomsleder og kasserer i kreds 1. Beklædt flere poster i sin klub, og modtog i 1990 KBU's 15 års fortjenstnål.

»Alt for meget stof kommer for sent« klager redaktøren af unions bladet. »Og det får mig til at komme med en bøn til de personer, der leverer materiale til bladet:

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement