Page 50

1980 drenge i par med Joe Pedersen også BK75. Jørgen Johansen, Lyngby Bowling Club, fik æren af at vinde det andet landsomfattende Old Boys mesterskab, der for parrenes vedkommende gik til Helge A. Larsen/Viggo Christensen, Sisu.

Valgt for et år På grund af vedtagelse afkredsinddelingen, foregik valgene på KBU-repræsentantskabsmødet for et år. Alle, med undtagelse af ungdomslederen, Bent Pedersen, modtog genvalg, så nyvalgt blev Erik Madsen, Stjernen 72.

blev Jan Donde, som spillede i Smut 79 og i bestyrelsen kom Rene Nielsen, GBK, Bjarne Petersen, Hook, Yvonne Steffensen, Hook og Bruno Stokholm, Smut 79. I Valby var interessen for at være med til at stifte kredsen, knapt så overvældende (kun halvdelen af klubberne mødte op), men til gengæld var fornemmelsen, at de tilstedeværende havde »læst på lektien«. Her benyttede KBU-repræsentanterne lejligheden til at præcisere, at der var tale om et prøveår, og at det hele først skulle fasttømres i 1981!Til at stå i spidsen i dette prøveår, blev Jørgen Jørgensen, KBK1940 valgt og han fik med sig i bestyrelsen følgende: Herman Carlsen, Hellerup, Poul Juhl, Rossini, Gurli Jørgensen, CKC og Lilly H. Madsen, BKK38. På Amager, hvor der var 2 haller, Globetrotter og Ved Kajen, blev de stiftende møder nogenlunde identiske med de to forudgående. Børge Christiansen, SAS, som havde fået lidt tid i overskud, blev formand og »under« sig fik han Henrik With, Trotterne, Jonna Bro, Quark, Bodil Christiansen, SAS og Karin Christiansen, SAS. Meget snedigt benyttede KBU-bestyrelsen lejlighederne til at lufte ideen om, at der i de lavere rækker i turneringerne, skulle spilles med 4mands hold, 6 serier. Det var der opbakning til overalt.

Birgitte Lund nordisk mester Det var Danmarks tur til at holde Nordiske Mesterskaber, og igen var hallen i Rødovre valgt til spillestedet. KBU var pænt repræsenteret på de to danske hold ved Arne Jensen, Poul Juhl og Tommy Olsen (fra SBU ganske vist!), Anette Petersen og Birgitte Lund. Og for 3. gang hjemførte de rød-hvide et individuelt nordisk mesterskab. Birgitte Lund vandt - efter en brandfinale mod svenske Margareta Svedlund, og så fik Danmark sølv hos damerne i de to holddiscipliner, 5- og 2-mands. Mesterskaberne udmærkede sig ved en betydelig pressebevågenhed. Således var såvel dansk som svensk TV på pletten week-enden igennem - en så overvældende interesse var man bestemt ikke vænnet til i bowlingsporten.

Atter en epoke slutter

Poul Erik Petersen (f. 1951).Medlem af Rossini fra start med bowling i 1966. Formand 1969.Medlem af Amatør- og Ordensudvalget i DBwF fra 1973og formand fra 1980.Dansk mesterskab for hold 1985.Modtog KBU's 15års fortjenstnål1983 og DBwF's hæderstegn i guld 1988.

48

»Nu kan du selv køre det her«, meddelte KBU-formand Helge A. Larsen til sin nærmeste medarbejder, Bent Holst Rasmussen, da den nye struktur skulle føres ud i livet for alvor. Og der havde aldrig været langt fra tanke til handling hos den dynamiske formand, som i snart 20 år havde udført et utroligt arbejde for den københavnske bowlingsport. I begyndelsen i sektions bestyrelsen og siden 1968som unionens førstemand. Så han fortalte i god tid, at han ville afløses. En meget stor forsamling tog på årets repræsentantskabsmøde afsked med Helge, og hyldesten ville ingen ende tage. Kassereren gennem alle årene, Johs. Rasmussen, lagde for og overrakte den afgående formand et guldur med inskription - en gave fra den siddende bestyrelse. I endeløse klapsalver sagde de forsamlede klub-, kreds- og forbundsrepræsentanter, stående, en foreløig tak. Forbundet mødte med gave. Formanden Jørgen Højager havde endda to med: den ene, at der med sikkerhed kom en bowlinghal i Gladsaxe, og den anden af mere personlig karakter. Ralf Donde sagde tak til

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement