Page 49

1980 herrene sluttede på 5. pladsen. Arne Jensen, Sisu, Jan Donde, Smut 79 og Tommy Olsen, LR64 havde også fundet. nåde for udtagelseskomite ens strenge øje!

Også en måde Medens den af KBU arrangerede bowlingskole, havde sine ca. 50 elever i aktivitet, dukkede repræsentantskabet fra Kl, Københavns Idrætspark, op, for ved selvsyn at se, hvordan en bowlinghal fungerer. På det tidspunkt var man i gang med instamatic-træning, der jo er bowling uden kegler. De kikkede jo noget de blandt gæsterne, som ikke kendte de moderne træningsmetoder, men en af dem fik jubelen til at stige: » Vi må se om vi ikke kan hjælpe disse bowlere med indkøb af nye kegler, for det må trods alt blive sjovere, når de får sådan nogle i maskinerne!«.

Ny ledelse iVed Kajen

Kredsinddeling i KBU »Udviklingen i KBU de senere år har bevirket, at bestyrelsen, efter en indgående vurdering, har erkendt nødvendigheden af en strukturændring af den bestående organisation«. Det var ordene i indledningen til den skriftlige beretning, som KBU repræsentanterne skulle tage stilling til. »Kredsinddeling af det københavnske område, er ikke en ny tanke. Den har tidligere været til debat i KBU, og allianceforeningen har også ladet høre fra sig i samme forbindelse. KBU, der tidligere har været imod kredsinddelingstanken, har i samråd med ABA, RBA og VBA, udført et stort arbejde med at udforme retningslinierne for kredsenes fremtidige inddeling og virke.« »Hvis det bliver vedtaget at gennemføre kredsinddelingen, vil der hurtigst muligt, måske allerede i marts måned, blive indkaldt til stiftende møder, således at vi kan være etableret som kreds 1, 2 og 3 inden sæsonen 80-81 begynder. Et ja til kredsinddelingen vil medføre, at der skal ændres en hel del ved lovene indenfor KBU. Det medfører også, at vi skal finde og bruge flere ledere. Har vi dem???«, spørges der. Det var, uden at forklejne nogen, navnlig Bent Holst Rasmussen, som var arkitekten bag den nye struktur, og forberedelserne inddrog de bestående alliancer omkring de haller der var. De havde - med skiftende aktivitetsniveau - udført forskellige opgaver, men havde ikke et noget særligt fast tilhørsforhold til KBU som sådan. Det skulle der altså nu laves om på, således at de nye kredse blev en integreret del af unionen, og vel også var ment som nogle, der kunne aflaste dennes bestyrelse på forskellige områder. Strukturen blev da også vedtaget med et overvældende flertal, og så var det ellers i gang med at stifte de forskellige kredse. Man lagde for i Rødovre, hvor der i forvejen var udført et betydeligt orienterende arbejde i de klubber, som spillede i hallen. Så der var råd til at bruge en times tid til at finde ud af nogle formaliteter omkring beslutningsdygtigheden, inden bestyrelsen kunne vælges. Formand

Problemer, som mindede en del om dem der opstod i midten af 70'erne i Frederikssund, fik dem, der stod bag bowlinghallen på Islands Brygge, Ved Kajen, til at sige fra. Så igen var bowlerne i den situation, at de måtte regne med ingen hal at have, hvis de ikke selv greb ind. Det gjorde de så, og med Børge Christiansen som den energiske drivkraft og foregangsmand, etableredes en selvejende institution omkring hallen, som samtidig tog navnet Bryggens Bowling Center.

Med 206 i gennemsnit, blev Anette Petersen, Hook, årets danske mester individuelt. Resultatet var det hidtil højeste ved et DM for damer. Arne Jensen og Jørgen Skriver vandt parmesterskabet. Holdmesterskabet tager Sisu sig afhos herrerne, det er 2. år i træk og noget er i gære! De vinder også lands-cupturneringen. Heidi Kondrup, Hellerup blev mester hos ynglinge piger, Allan K. Jacobsen, BK75 hos junior drenge, Lise Lotte Hallgren, Køge og Pia Jarlstrøm, Sisu tager sig af de alleryngstes parrnesterskaber. Alan K. Jacobsen vandt junior

47

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement