Page 44

1978 Efter mange års tovtrækkeri på KBU' s repræsentantskabsmøder, lykkedes det endelig at overbevise formanden, Helge A. Larsen om, at skriftlige beretninger ville være hensigtsmæssige. Han havde hidtil modsat sig »alt det skriveri«, men nu gav han sig. Leif Brinckler krydrede det måske lidt tørre stof med en række tegninger, med det formål at lette læsningen.

Det var ikke læsestof, der manglede

»Har du det hele, Larsen?« og kassereren, Johs. Rasmussen i aktion var ikke til at tage fejl af. Værre var det nok, når det drejede sig om at identificere den dame, som gemmer sig bag den store bog. Et kvalificeret skud er, at det må være sekretæren, Vibeke Jarlstrøm i gang med et grundigt studium af protokollen. Den skriftlige beretning fik en positiv indvirkning på mødets forløb - og det kunne slutte i rimelig tid - dog uden at der var blevet sjasket noget igennem. Desværre havde Børge Christiansen meddelt, at han trak sig tilbage fra sit job som spilleudvalgsformand. Jørgen Skriver, unionens ungdomsleder, ville også gerne afløses. Nyvalgt blev Erik Svensson og Bent Pedersen. Helge A. Larsen var som formand også på valg, men modtog genvalg »dog kun for et år«.

Dejlig fest BKK38 var en af de klubber, som meldte

42

De københavnske bowlere kom ikke til at mangle noget at sammenligne med på det, der hedder bladfronten. Igennem 6 år havde samtlige licenserede bowlere modtaget en lille, men aktivt blad, Bowleren kaldet. Det kom hver 14.dag, og var vist nok meget populært. Men på sit første hovedbestyrelsesmøde i dette herrens år, blev det meddelt, at forbundsforretningsudvalget havde besluttet sig til at opsige samarbejdet med dem, der lavede Bowleren. Enden på et par års kollisionskurs var nået, og medens forbundsledelsen brugte økonomien som årsagen til opsigelsen, så mente bladredaktionens to ledende personer, at der var tale om en regulær fyring, begrundet af bladets redaktionelle linie, som ikke altid fulgte den slagne forbundsvej, og begrundet i Bowlerens lille undseelige format. Det var i A5. Hvis det var for at spare, at man kvittede medlemsinformationen i den hidtidige form, så må det siges, at forsøget lykkedes. Fra maj til november kom der 3 blade af den nye A4 slags, den valgte redaktør holdt kun til det første nummer, og da det viste sig endog overordentligt vanskeligt at finde en afløser, og for den sags skyld også kvalificerede medarbejdere i unionerne, måtte forbundsledelsen selv redigere og administrere medlemsbladet, hvis navn forøvrigt var Bowling. En arbejdsbyrde, som var umulig at leve med for er forbunds-FU, der havde nok at se til i forvejen. Enden på det lille eventyr blev, at dem, der havde lavet det førnævnte landsblad, Bowleren, blev opfordret til at tage fat igen. Det accepterede de, og efter nogle skærmysler om navnet, begyndte der igen at komme et regelmæssigt medlemsblad, som kom til at hedde, ja, Bowleren. I KBU stiftede bowlerne bekendtskab med et ægtepar ved navn Mildred og Børge Holm. De påtog sig at redigere det københavnske stof, og grunden til et stort og helhjertet bladarbejde, var lagt.

De stjal med både arme og ben Den columbianske hovedstad, Bogota, udmærker sig ved, ikke alene at ligge 3.000 m over havets overflade, men også ved, at være den hoved-

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement