Page 4

DE F0RSTEÅR stille og roligt at dele herligheden. »Det blev på bestyrelsesmøde afholdt den 21. august 1962besluttet, at ændre bestyrelsens sammensætning under hensyntagen til en behørig arbejdsfordeling med den kommende bowlingsport for øje«, Til leder afbowlingsektionen valgtes Alfred Christensen, der som sekretær ved sin side havde BK61's formand, Palle Hebo. Og de kom straks i ilden så det forslog noget!

Bowling-instruktionsbogen kom tilat koste 3 kr. på gaden, og det var en pris, som selv den gang var yderst rimelig. Sponsor-begrebet holdt sit indtog - også når det handlede om bowlingbøger. Resten var nemlig financier et af flinke annoncører. .Behovet for instruktionsmateriale var uomtvisteligt, for svært var det, det der med den tunge kugle og keglerne langt, langt der oppe. Og bedre blev det ikke, hvis man fulgte dette råd: »Der er et slag, som kaldes kurveslag. Det foregår på den måde, at spilleren stiller sig i modsat side af banen, og med hånden drejer kuglen så kraftigt, at den fra slagets start skruer fra venstre til højre side, for derefter at ramme forhjørnet præcist imellem forreste og en af spændkeglerne, dette slag er kun forbeholdt de helt rutinerede, og ikke for begyndere«.

Hovsa - hvad nu. Hugin, er det ikke ...? Jo, den første bowlingklub udenfor København var i gang. Opkaldt efter det navnkundige vikingeskib, som gutterne på værftet i Frederikssund byggede og sejlede til England, og med i den københavnske bowlingturnering 1963. Klubben altså. Spillerne kom fra skibets hjemby, og var mindst lige så ivrige, nysgerrige og engagerede som dem, inde i den store by. Man kan ane noget af det

2

. ... og få en bowlinghal!« Så lykkedes det. Jørgen Krause hed han, ham som satte alt ind på at være den første, som kunne slå portene op for en rigtig, spillevende bowlinghaL Rossini Bowlinghal kunne, trods store vanskeligheder, sige værs' go og velkommen fredag den 21.september 1962ved et arrangement, som dem, der var med, husker med glæde og stolthed endnu den dag i dag. Indbudt som gæst var naturligvis daværende overborgmester Urban Hansen, som ønskede tillykke og som i sin tale »lagde særlig vægt på tiderne, der nu var så gode, at man var stærkt inde på arbejdstidsnedsættelse med deraf større fritid, og at der netop i bowlingspillet var gode muligheder for at såvel unge som ældre, der havde behov for at træne legeme og muskler, kunne få anledning til at tage del i denne nye sportsgren«. Overborgmesteren kastede den første kugle, medens andre indbudte gæster, f.eks. borgmester Erh. Jacobsen, Gladsaxe, »Peters Sisters« og 4 nydelige damer fra ABC-teatret, smilende så på. Måske gik de så over på den anden side af gangen, hvor der lå et moderne kegleanlæg med automatisk rejsemekanik, for at prøve noget, de med garanti kendte lidt til i forvejen. Det var iøvrigt KKBU, som permanent lejede sig ind i hallen, og som stod for den videre udlejning af de 8 Brunswick-baner til klubber og andre interesserede. Til bestyrer antog unionen Håkon Aabank, som var formand for keglesektionen.

Medaljer til den unge idræt Det blev til et landshold - men var nærmest et by-ditto. Selvom bowlinghallerne så småt skød op i provinsen, og der kom flere og flere ak-

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement