Page 39

1976 Derfor blev Kai Endahl sekretær, Bent Holst Rasmussen snuppede licenskomiteen, og Jørgen Skriver nyvalgtes til ungdomsleder. Anker Halbæk blev suppleant, men vanen tro, blev han straks sat i arbejde. I dette tilfælde med holdstatistik for herrer. Børge Christiansen fortsatte med det samme job hos damerne. KBD kunne fejre 10 års jubilæum - og det skete med et storstilet stævne, hvor præmieværdien kom op over 15.000kr. Der var omkring 1000starter fordelt i alle unionens haller.

KBU mod resten af landet I de første 10år af sin historie, havde KBU's repræsentanter ved f.eks. forbundets årlige repræsentantskabsmøder, udvist megen demokratisk sindelag. I kraft af sin størrelse kunne KBD trumfe det igennem, de havde lyst til, men trods årenes mange og seje debatter om dette eller hine, var det blevet ved truslen. Men i jubilæumsåret skulle det åbenbart være lyv,for 2 gange stemte KBU forslag igennem på tværs af de to øvrige lokalunioner, JBU og SBU. I det ene tilfælde var afstemningen klimax på års tovtrækkeri om spilledragten. KBU gik ind for, at spilledragten skulle bestå af bluser og benklæder/nederdele, og være ens for hele klubbens hold. Modstanderne ville nøjes med regler for ens bluser, eller at de strammere regler, kun skulle gælde unionernes divisionshold. Men - ingen pardon - trods indlæg i massevis fra JBU og SBU, der ind imellem nærmede sig arrigskab, stod KBD fast, og fik forslaget vedtaget med nøjagtig de 2/3 deles flertal der skulle til. Formanden i JBD, Per Nørgaard gik også til angreb på KBU i spørgsmålet om ungdomsspilleres adgang til at kunne spille på seniorhold. I JBU kunne dette lade sig gøre på dispensation, medens det var umuligt i KBD. Men - igen ingen kære mor. Trods »KBU's urimelige forsøg på at ødelægge ungdomsarbejdet i JBD « blev det vedtaget, at slette dispensationsmulighederne. Med KBU' s stemmer mod resten af landet!

Hvordan gør man det? Sponsorering - det var sagen i dansk idræt. Så hvorfor ikke også i bowlingsporten? I hvert fald begyndte der så småt at ankomme ansøgninger fra klubberne med andragende om tilladelse til at have reklamer navnlig på spilledragten. Men, der kom artige ting for dagen, da det af en neutral institution blev undersøgt, hvordan forretningsgangen var i forbindelse med reklameandragender. Det hele startede med et indlæg fra bowlingklubben Joker:

prægtigste reklametrøjer under træningen, derfor spørger jeg nu: Hvor får man en sådan tilladelse, for jeg har søgt en sådan i 3-4 måneder. Aksel Horslev«

Trøjen var i direkte modstrid med reklamereglementet, kunne DBwF's formand Jørgen Højager oplyse, og KBU meldte hus forbi. Ansøgningen var slet ikke gået igennem unionen, og det var der faktisk ikke ret mange der gjorde, selsom det ellers var en del af den lovbefalede kommandovej. Og Joker måtte se i øjnene, at en godkendelse ikke kunne ske, før der var vedtaget et nyt, og lempeligere reklamereglement. Hvad da også skete senere.

,,1 harme

har jeg nu mistet beherskelsen, derfor et råd til andre klubber: pas på, når I bliver så heldige at finde en sponsor der vil støtte Jeres klub med en evt. spille dragt/træningsdragt for mod et lille krav om at bære evt. firmanavn på ryggen. For dette lille firmanavn bliver hurtigt til et stort firmanavn, når man i DBwF ikke kan bestemme sig til at give tilladelse eller dispensation, samtidig må jeg lige indskyde, at en ventetid på svar for et evt. ja eller nej ,kan tage fra man søger til det endelige svar, op til en halv sæson, idet man kan forvente et trøj etrækkeri mellem DBwF og KBU. Disse linier er skrevet medens man med fryd i øjet kikker ned over banerne i Rødovre Bowlinghal og ser, at førende klubber bærer de

Mærkelig indstilling På et møde blev borgmester Børge Smith spurgt om han personligt ville gå ind for, at der blev lavet en bowlinghal i Bella-Centret, hvis der skulle laves idrætsfaciliteter der. Han sagde meget tydeligt, at hans holdning var den, at der SKULLE et bowlinganlæg ind i givet fald. Det oplyste Arne Knudsen ved en bestemt lejlighed.

37

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement