Page 37

1975

På kollisionskurs? »Så har vi beviset - nu er der ingen grund til at ryste på hovedet af vore travle, opfarne, selvglade og selvmodsigende politikere. Længe har hele landet været ved at opgive alt - troen på, at politikerne kunne finde sammen svandt ind - især efter Hartlings mislykkede regeringsforsøg med tre øvrige partier. Nu er Anker kommet til - hvor længe mon det varer? Men de repræsentanter, der overværede KBU' s repræsentantskabsmøde kan ikke længere tillade sig at bebrejde vore politiske venner. Skal noget kaldes forvirrende, så må KBU' s møde have 1.ret på en sådan benævnelse. Det lyder utroligt, at årets møde i KBU var værre end tidligere år. Men ikke desto mindre var det tilfældet. Man skulle tro, at klubberne ligefrem var interesserede i at mødet skulle trække ud, og det var ikke svært at finde emner, så det hele kunne trække i langdrag«. Om ikke andre, så var den unge KBU-medarbejder ved landsbladet og pressesekretær i unionen, på kollisionskurs med det etablerede system. Uenigheden brød ud i lys lue på årets repræsentantskabsmøde, som havde en advokat, Poul Erik Petersen, som dirigent for første gang. »Af nød« mente nævnte unge rebel. Så ikke mindre end 2 timer af mødets kostbare tid, gik med at diskutere fredsforstyrrerens udfald og hug til højre og venstre, og så gik direktøren for Globetrotter på talerstolen for i al venlighed at gøre de stakkels repræsentanter endnu mere forskrækkede end de var i forvejen - nemlig ved at »skyde« på, hvad en timepris ville komme til at koste fremover. Han brugte tiden til at referere til sin computer, der konstant spyttede tal ud, som forklarede, at det egentlig var kropumuligt at drive en bowlinghal. Et forslag fra Dace, der gik på, at man skulle fritages for at betale serieafgift i sommermånederne, blev nedstemt. For bestyrelsen i KBU havde taget højde for en eventuel vedtagelse, ved at stille et modforslag, der vedrørte kontingenten. »Og når først unionen har talt om stigende kontingent, ja, så ryster repræsentanterne over hele kroppen.« Villy Vorborg blev indvalgt i bestyrelsen, og som suppleant valgtes »en af unionens egne, en af de stille og rolige, der blot laver hvad han skal: Finn Jakobsen fra Globe. Nu skulle hele unionen således være dækket ind i bestyrelsen mente KBU = Helge A. Larsen«, sluttede rebellen, som også var unionens pressesekretær, sit referat. Han ville ikke være med mere meddelte han, for han ville ikke dikteres af KBU! Så i hans sted valgte forsamlingen en af stræberne i unionen, bowlingklubben Flintstones formand, Mogens Nymann. Han må have været nemmere. Kort tid efter forlod Jan Donde også jobbet som KBU-mand i landsbladets redaktion. Han mange aktiviteter gav ham ikke længere tid til bladarbejde.

Årets DM'er Ulla Kloster, Hook, blev overraskende individuel dansk mester, da kampene fandt sted i Frederikssund Bowlinghal. Hallen var på 8 baner, så herrerne måtte spille indledende runder i Rødovre, medens damerne godt kunne være i den af bowlerne drevne hal. Bodil Hansen, Center fik bronze og med skal det, at Jette Hansen, Aalborg tog sig af sølvet. Hos herrerne sluttede Tommy Klintskov, SBK og Bent Fauerskov, BBK på henholdsvis 2. og 3. pladsen. Også i par reddede KBU' ere lidt af det

fra tidligere år, tabte terræn hjem igen. Tommy Klintskov og Per Carlsen indledte en fantastisk serie mesterskaber .. Hos de unge tog Joan Buchardt, Hook' og Michael Kloster 1. pladsen i juniorrækken, Jesper Mikkelsen, Rossini i ynglinge. Joan sammen med Britta Jacobsen, Hook og Benny sammen med Peter Odorico, Rossini og Michael sammen med Preben Elleby, Sisu, blev dobbeltmestre i henholdsvis junior piger, ynglinge drenge og junior drenge.

SBK, hvis herrehold just var rykket op i den fine række, viste igen, at de havde et hold af klasse. Danmarksturneringen sluttede, under anførelse af træner Ejben Henriksen, med guld til de unge løver og med sølv til veteranerne fra Sisu.

Hvad herrerne ikke formåede, klarede damerne fra Sisu hjem i fin stil. For 2. år i træk blev det til et dansk mesterskab, og holdleder, Flemming Holm kunne med rette være stolt efter afslutningen. Holdet, Birgitte Lund, Lillian Brinkler, Lone Andersen, Pia Jørgensen, Yvonne Pagel, Maria Larsen og Inge Holm, slog igen SAS i den sidste og afgørende dyst.

»Årets« igen til KBU-ere To KBU-ere stod igen for tur, da nogle af »Årets« blev uddelt. Birgitte Lund valgtes til Årets Spiller, ikke alene på grund af hendes World-Cup sejr året forud og andre, storslåede præstationer, men også fordi hun så uegennyttigt havde ofret sig for bowlingsporten, når der var brug for det. Prisen som Årets Leder tilfaldt Midte Larsen, som havde fået styr på økonomien i Dansk Bowling Forbund. Midte kom fra Hook, og overtog året før et regnskab med betydelige indbyggede problemer.

Angiveligt fordi han faldt for Birgitte Lund og hendes World-Cup præstationer, åbnede Svend Andersen bowlinghallen i Køge. Den var bygget op helt fra grunden og med den hensigt, at her skulle der være bowlingbaner. Svend Andersen anede ikke noget som helst om bare så lidt som eksistensen af bowlingsporten, men den meget virak omkring Birgitte, vækkede ham til dåd. Bowlinghallen, som bestod af 12AMFmaskiner og baner, blev opført på 5 måneder, hvilket AMF-direktør Hans Edlund ved indvielsen karakteriserede som ny seandinavisk rekord!

35

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement