Page 34

1974 gjort her i landet«. I flere år blev Birgitte Lund indbegrebet af bowling i offentlighedens øjne, og med en beundringsværdig tålmodighed, stil-

lede hun sig til rådighed, når nogen bad hende om at repræsentere bowling og bowlingspillerne. »Lad det være sagt med det samme: trods al den opmærksomhed, de to unge har været genstand for, her og i Venezuela, er de stadig Birgitte og Jan - i forvejen nogle af vore mest populære spillere og nu på toppen af international bowling. Sådan skal det være - det er svært at tabe, men i virkeligheden mange gange sværere at vinde med samme sind. De er glade for deres præstation, men gør ustandselig opmærksom på, at det, der glæder dem mest, er det de har betydet for dansk bowling«, konstateredes det med rette. Første kast direkte i grøften! Til al held var det 1. opvarmningskast. Tilskuerne kikkede jo noget - men der kom ikke flere kugler den vej!

I oliekrisens fodspor

Dale Gray og Birgitte i hygsom samtale mellem 2 serier.

Så er det overstået. Og medens hallen var en sydende heksekeddel, tikkede fjernskriverne over hele jordkloden: » Caracas, novia, reuter ... birgitte lund, danmark, vandt i nat bowling world cup for damer i en spændende fmale mod australieren dale gray. i en glimrende finale besejrede den blonde danske pige australieren i en tre seriers kamp med 573 kegler mod 556. frøken lund, en 20-årig kontorassistent fra københavn, satte 11 kegler til i første serie, men kom tilbage og vandt med 15 ved slutningen af 2. serie. i den tredie og afgørende serie sluttede dale gray fra kogarah nær sidney med 3 strikes og vandt serien med 193 mod 186, men slutspurten var sat ind lidt for sent. dette er det 10. world cup, men kun 3. for damer, og frøken lund er en af de yngste deltagere nogensinde, det er første gang titlen er gået til danmark. frøken lund slog 191over sine 3 serier for at tage kronen efter spillet sagde frøken lund: jeg har arbejdet hårdt for denne sejr, menjeg havde lidt held med i spillet undervejs. jeg var stolt over at være kommet i finalen. mere følger .... «

32

Hvis man stiller sig op i en hvilken som helst bowlinghal, og kikker lidt rundt i rummet, vil man hurtigt blive klar over, at en af de ting, som må tynge omkostningssiden særdeles voldsomt, er udgifterne til opvarmning og elektricitet. Skal en bowlinghal derudover fungere rimeligt, er den forholdsvis personaletung, og det hvad enten der er spillere til stede eller ej. En af oliekrisens virkninger var stærkt stigende priser på varmesiden, og den havde også en lang finger med i spillet i spørgsmålet om den galoperende inflation, der igen bevirkede at lønningerne steg og steg - uden at der iøvrigt kunne konstateres forøget velstand af den grund! Det kom derfor ikke bag på nogen, at to af bowlinghallerne i området, var kommet i vanskeligheder. I Frederikssund var den lille, men hyggelige 8 baners hal gået neden om og hjem en gang tidligere, og nu måtte man konstatere, at det var tæt på igen. Den nye ejer havde da også kort og godt meddelt, at hvis ikke bowlerne selv tog fat i hallens drift, ville den blive lukket. Der blev derfor oprettet en såkaldt »Frederikssund-Alliance«, der som sin hovedopgave havde, at forpagte og fortsat drive bowlinghallen. Ved hjælp af bowlere fra hele landet, lykkedes det at skaffe lidt kapital, og så var ideen, at de lokale bowlere på skift og på frivillig basis, skulle varetage de daglige opgaver. Begyndelsen var da også god - men slet finalen! Hallen klarede sig på disse vilkår i knapt 2 år, så blev den lukket. I første omgang dog midlertidigt. De skitserede økonomiske forhold omkring det, at drive bowlinghal i oliekrisens krasseri, tvang direktøren for Rødovre Bowlinghal, E. Mac Lennan til at bebude en ret så voldsom stigning på banelejen. Den ville klubberne ikke finde sig i, ikke mindst fordi stigningen skulle sættes i værk på et tidspunkt, hvor kontrakterne var underskrevet med helt andre beløb. Resultatet blev, at Mac Lennan forlod hallen - en epoke må den front var forbi. I stedet tog Mogens Bahl fat på den store opgave.

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement