Page 27

1972 modet af den grund, men kunne overbringe KBU kr. 611,00sidst på året. Beløbet var det overskud, der var blevet ud af klubbens jubilæumslotteri, og var øremærket til ungdomsarbejde.

De første 23 rigtigt uddannede instruktører, var alle fra KBU. Her er de fleste med samt deres ledere. Forrest fra venstre: instruktør Gosta Zellen, Jørgen Skriver, Jan Donde, Børge Christiansen, Annie Klink, Lillian Christiansen, Sten Gustafson, Leif Christensen, Bent Holst Rasmussen, Ralf Donde, Kenneth og Maibritt Christensen, Jørgen Sauning, Ebbe Lindboe, Solveig Øelund, Ilse Holst Rasmussen, Karl Kristensen, Jørgen Tipper, Lisbeth Garnum, John Larsen, Leif Madsen, Jonna Oder og formanden for IKK, Grethe Larsen. Hans Åge Mortensen fik også diplomet, men var ikke til stede da dette foto blev taget!

rende søms princip. Dermed ikke sagt, at de første, som forsøgte sig i den svære brance, gjorde det dårligt, men system i tingene var der ikke meget af. Det måtte man se at få gjort noget ved - så den første model for, hvad der skulle til for at få lov til at kalde sig »uddannet DBwF-instruktør« blev forelagt. En betingelse var først og fremmest, at de interesserede gennemgik grundkursus 1 og 2 i Dansk Idræts- Forbund, og så sluttede med forbundets eget kursus. »En mængde bowlere har i det sidste års tid deltaget i DIF' s grundkursus 1 og 2. 23 bowlere holdt fast og meldte sig, da Instruktions- og Kursuskomiteens formand Grethe Larsen indbød til DBwF's specialkursus 1, hvor underviseren hed Gosta Zellen. De 23 elever fik en fantastisk instruktion i at give andre instruktion, og havde blandt andet besøg af en psykolog, der fortalte lidt om måden man bør undervise på, og hvordan man bør ignorere eventuelle dumme spørgsmål under vejs«.

»Ved afslutningen viste DBwF' s sekretær Ejben Henrihsen sig himself. Ejben, som er den ivrigste forkæmper for organiseret instruktion i dansk bowling, kunne komme med forskellige ting angående administrationen af disse nye instruktører«. Grunden var lagt - senere kunne disse 23 først uddannede lærere deltage i specialkursus 2, der var lagt an på udvidet instruktionsteknik, som også kunne være til gavn for mere avancerede bowlere. Samtlige disse 23 instruktører var fra KBU!

Alle bowleres drøm gik i opfyldelse I hvert fald for Flemming Buchardt, B64. Han slog som den første i landet, en 300-serie i en »officiel« kamp og »da 300-serien i fjerde serie var

Kaj Endahl var eneste nye mand i KBU' s bestyrelse efter det årlige repræsentatskabsmøde. Kaj Endahl var formand for Dino, og medlem af licenskomiteen i DBwF. Repræsentantskabet kunne iøvrigt konstatere en betydelig medlemstilgang til . KBU, faktisk på over 20%, for første gang i mange år, mødte unionen med et regnskabsmæssigt overskud og der var rekordtilmelding til årets KM - omkring 685 ville være med. Overskuddet skyldtes ikke mindst det tilskud, der tilflød unionen via andelen af tipsmidlerne. Efter nærmere bestemte retningslinier, var man - noget imod forbundsledelsens hensigter -blevet enige om en fordelingsnøgle, således at unionerne også nød godt af nogle af de penge, DBwF modtog fra DIF. Sidst på året måtte KBU trække den valgte suppleant, Bent Holst Rasmussen, ind i bestyrelsen. Han skulle »først og fremmest aflaste ungdomslederen, Ralf Donde, som jo også er stærkt engageret i DBwF.«

Ved ungdomseuropamesterskaberne, som blev afviklet i London, blev det til sølv i par ved Jan Donde og Flemming Damstoft. Det var nærved og næsten i andre discipliner, men vore unge blev hele tiden overhalet enten af svenskerne eller englænderne. Holdet havde en pige med - og bestod af John Sørensen, Aalborg, Jan Donde, Flemming Damstoft, Arne Jensen, Birgitte Lund og Lars Hornung, Frederikssund. Holdleder var ungdomsleder Ralf Donde.

Sparer tid og penge Tiden var løbet fra unionskampene i den oprindelige version. Det stigende pres, som der lå på unionernes bedste spillere gjorde det i realiteten umuligt, også at

25

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement