Page 26

1971

6 mands hold

I pokalturneringen for 5-mands hold stod der igen CKC på dem, der modtog guldmedaljer hos damerne, medens Center vandt hos herrerne.

Efter at have kørt unions turneringen med 8-mands hold, gik KBU over til 6mands hold i samtlige rækker. Når det blev tilfældet, skyldtes det, at man forventede, at den nye Danmarksturnering skulle spilles netop med 6-mands hold, og KBU'ledelsen skønnede, at det var en god ide, at vænne spillerne til dette nye.

Ejnar Wendorf blev atter indvalgt i KBU' s bestyrelse, efter at have holdt en pause på et par år. Han satte sig på sekretærposten, og var i forvejen pressesekretær både i DBwF og KBU. Han har dermed fået nok at se til, »rnen han er så rutineret på alle poster, at arbejdet vel falder ham lettere end det vil gøre for så mange andre«,

B

Det årlige »Egern«, som halejerforeningen uddelte, tilfaldt Helge A. Larsen, som af Mac. Lennan fik overrakt trofæet ved DM i Aalborg. Det var Helges indsats, primært som KBU-formand, som lå til grund. På spillersiden blev Birgitte Lund hædret med et tilsvarende trofæ, som ved nærmere eftersyn ser ud til at være en pokal!

»Som tidligere omtalt, lovede ledelsen af Københavns nye bowlinghal, Rossini, at færdiggøre bowlinghallen hurtigst muligt, og i det mindste inden unionskampen mellem KBU og JBU. Nu er man i vore dage ikke forvænt med, at givne løfter tages særligt alvorligt, ej heller selvom de er skriftlige, men det skal siges til indehavernes ros, at de har overholdt deres forpligtelser. Hallen er nu færdig, og byder på meget, meget fine forhold for både spillere,klubber og union«.

Efter branden opstod Rossini af fugl phønix med 16Brunswick baner og 7 keglebaner, ligesom hallen stillede kontorlokaler til rådighed for KBU.

24

Ralf Donde (f. 1932).Medlem af Hook fra 1966,blev formand samme år. Senere medlem i Smut 79. Suppleant til KBU' s bestyrelse 1967,trådte ind samme år p.gr.a. frafald. Fik ungdommen som speciale. Ungdomsleder 1968.Fratrådte KBU 1971for at hellige sig arbejdet i DBwF, hvis ungdomsleder, idrætsleder og UK-formand han har været. 12 år formand for Rødovre Bowling Alliance. Modtog hallernes Egern 1970for sit arbejde med ungdommen, i 1976DBwF's hæderstegn i guld og KBU's 15års fortjenstnål1982.

EREN 725~iUl1dl!iu!!!S1ævl\cf ;~I'mllrit.

O"'"!\l'~

i

U"rim.l1-k. 1ej(il(I~ O:lw.

~:')ue::?'!I~!lr<l!!,;lllil een llM~t~(l',~ .-1.::~.;rd~(·. ~""j ~t t':;lW!~ : •

Og de,

!f,'sl.' tH t~A>" 7:!S ~~f~$( (c><txe!:;>!4 ~!.'1h·!'I>'!!', h\l~.~f d"t 1~·\n.l",1~"I~~.>;~d~fir.fl>.Jrreferater o.~ !'I('..\.'J).1(Uu'u<tll!'ir~ dfj,.., "nl!.

l

de

OM" $;r,re '11'>1;:11 $te~;I!'" ~(F.:;;:~ro f~'~i:Jl€!str'if>(!{,09r.;)\,f)j:..:-w.d>'Y b:",,~

jflt-Q:d, :

;vl!3r.d

,,;Ir '.ffl'!m'

,;q;;,

Tilskud fra sognet Det går langsomt - men noget sker der dog. Loven om fritidsundervisning og fritidsvirksomhed for børn og unge, som var blevet vedtaget i 1968,havde så sandelig også noget med bowlingsporten at gøre. Men »alt for få benytter sig af muligheden for at få en væsentlig part af banelejerne for unge op til og med 25 år, dækket«, mener ungdomsleder Ralf Donde. Selv havde han en finger med i spillet, da bowlingklubben Hook fik bevilget 3000 kr. til dækning af baneleje af Rødovre kommune.

Formelt ved at sammenlægge det jydske og det københavnsk/sjællandske medlemsblad, kom der en lands blad på gaden. »Bowleren« blev navnet, og det udkom hver 14.dag i sæsonen, eller 20 gange årligt. Straks fra starten blev der oprettet lokale redaktioner, og fra KBUområdet varetog Jørgen Højager interesserne, især når det drejede sig om de voksne, medens Jan Donde påtog sig at redigere ungdoms stoffet m.m. Begge blev jo senere forbundsformænd, så hvis du ønsker dig en karriere indenfor bowling, så læg ud med et blad!

KBD' ere ifront Henning Petersen, SBK blev dansk bowlings repræsentant ved verdensfinalen i World-Cup, der fandt sted så langt væk som i Hong-Kong. Joan Højer Andersen, CKC genvandt sit danske mesterskab, og blev dobbeltmester ved, sammen med Elsa Petersen fra samme klub, at få guld i par. Birgitte Lund, Sisu, gentog ligeledes sejren i årets ungdomsmesterskab, ligesom hun blev nr. l i par med Yvonne Pagel som makker.

»Hvis nogen ser en eller anden fordægtig person luske rundt i en af-vore bowlinghaller i den kommende tid, medbringende en Dick Weber kugle, sort med nummeret 2969 og initialerne HMF, så ring omgående til Hans Fauerholt, tlf. Sø 830«. Hans Fauerholt var så uheldig, at alt hans bowlingudstyr, incl. kuglepen, var blevet fjernet fra hans bil - ironisk nok, medens han selv var til mødei forbundets forretningsudvalg. Hans klub, BBK tabte imidlertid ikke

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement