Page 25

1971

The Flintstone Family I forbindelse med festlighederne omkring 75-året for stiftelsen af Dansk Idræts- Forbund, var organisationens medlemmer, de forskellige specialforbund, indbudt til at præsentere deres idræt ved en storstilet opvisning i KB-hallen. Københavnske bowlere, Georg Jensen, Mogens Hansen, Inge Holm og Annie Klink »tog kegler« hos det talstærke publikum med det indslag, de havde valgt. I TV huserede The Flintstone Family, og denne families selvbestaltede overhovede, Fred (og hans tydelige problemer når han besøgte bowlingbanen), inspirerede de 4 KBU' ere i deres show. Dagspressen karakteriserede indslaget som aftenens absolut bedte og mest fantasifulde.

udtagelsen en herre-triumf, idet Danmark skulle repræsenteres af 8 herrer og 2 damer - det var, hvad man fra DBwF kunne forsvare - rent økonomisk«. »Jeg har skrevet dette, for at få det forhold, der i dag eksisterer i dansk bowling, hvor damerne bare spiller med som en sideordnet faktor i stævner og mesterskaber, når der vel at mærke er baner og tid til at putte dem ind, ordnet, således at vi føler, at dansk bowling også er for DAMER!«.

»Forholdene« er ændret nogenlunde i retning af det, Vibeke Jarlstrøm skældte ud over.

Flest mulige strikes Ikke mindre end 7 af ungdomslandsholdets 9 spillere, kom fra KBU/ SBU da Sverige og Finland var modstanderne i årets dyst i Aalborg. Resultatet blev en samlet 2. plads, efter Finland, men foran arvefjenden, Sverige. De 7, Per Carlsen, Anders Larsen, Carsten Andersen, Henning Petersen, Flemming Damstoft, Kaj Hansen og Jan Donde blev enige med deres leder, Ralf Donde om, at taktikken gik ud på, at slå så mange strikes som muligt.

De første »rigtige« instruktører Igennem årene havde der vist sig et betydeligt behov for at blive instrueret på den rigtige måde. I særlig grad var de helt unge begyndt at røre på sig desangående, men også i andre årgange, meldte der sig et større og større kor, med ønske om at få uddannet instruktører udi bowlingsportens svære kunst. Hidtil var instruktionen foregået på en lidt lemfældig måde. Uden nævneværdig organsiation, og i det store og hele efter de forhåndenvæ-

»Super moderne instruktionsanlæg taget i brug i Rødovre Bowlinghal « »Et af de hidtil mest spændende skridt i retning af bedre instruktion, er taget i Rødovre Bowlinghal, som har anskaffet sig et avanceret udstyr, der - rigtigt anvendt - vil kunne højne standarden hos enhver bowler. Det er et såkaldt» Video TV og Båndoptageranlæg», der i al sin enkelthed virker på følgende måde: Der optages et bånd visende f.eks. en spillers tilløb og kast, og dette bånd kan senere afspilles, evt. koblet tillyd,og på TVskærmen kan spilleren se sine fejl, og dermed være meget nærmere på at få dem rettet«. Teknikken havde holdt sit indtog, og blev behørigt omtalt!

23

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement