Page 23

1970 det ikke - der var stemning og fest og flotte resultater, ligesom de to store, KBU og JBU deltes pænt om medaljerne. Sådan da - for hos damerne stod der 5 københavnere øverst på resultatlisten, med Joan Højer Andersen, CKC helt oppe og hos herrerne toppede en anden komet, Henning G. Pedersen, BBK. Hos par var der også guld til KBU. Lillian Christiansen og Ilse Rasmussen, SAS, stod for den præstation.

r e

~~ f

l

"" " es ~~Ur ~t l.);l)-"",

S.J!!'

)(,>t",~~(~I~"~t~

kunne skaffe et tilstrækkeligt antal turneringsledere ad frivillighedens vej. Snedigt nok, sikrede bestyrelsen sig allerede da ordningen blev vedtaget, at skulle det komme til at knibe med frivillige, så kunne unionen »tilkalde et tilstrækkeligt antal fra klubberne, som der er behov for«. Bestyrelsen troede ikke en døjt på frivillighedsprincippet i denne sag - og fik desværre ret. Da fristen var udløbet manglede man over halvdelen af dem, der ville blive brug for sæsonen igennem, og at antallet var så stort, kom også bag på ledelsen. Så blev der slået i bordet! »Alle klubber møder den 22. september på Sallingvej, så vi kan få ordnet dette problem. Vi kan ikke længere klare turneringen, hvis de 7-8 mennesker, som hidtil har styret denne, fortsat skal være barnepiger for klubber og spillere.« 54 ud af unionens 55 klubber mødte op, og man lovede at skaffe den nødvendige kapacitet.

f'~m.s.llr.l,~rt,i<.GW ),;~ l,t).1

.".M<i} ,,~\

rææ . \~s;,;.' HM(~

H·m

l' l

En kraftpræstation For første og eneste gang i bowlingsportens korte hidtidige historie, blev samtlige vinderhold i samtlige KBU-rækker foreviget i unionsbladet. Ikke mindst takket være bladets fotograf, Carsten Søndberg, og hans energiske arbejde med at være på pletten lige præcis, når de enkelte rækker var færdige, kunne bladet præsentere små som store da turneringen var slut i foråret,

KBU vinder den lange unionstumering Unionspokalturneringen løb over 3 år, og når de var gået, ville man have en unionsvinder i begge køn - udregnet på basis af et pointsystem, der dels handlede om points ved sejre i de enkelte discipliner dels kampens samlede matchpoint. Allerede i år kunne det konstateres, at KBU var overlegen vinder af den lange, lange turnering, selvom unionen manglede at kæmpe mod såvel SBU som FBU - den fynske union i turneringens sidste år 1972. Og selvom man sensationelt i årets kamp mod SBU havde måttet afgive points i begge 5-mands hold kampene hos damerne,

Grethe Larsen (f. 1929).Fra sin start i 1954medlem i CKC. I bestyrelsen for denne klub, blandt andet som kasserer, i mange år. Tidligere og mangeårig KBUbestyrelsesmedlem .Ligeledes i mange år leder afIKK (DBwF), indvalgt i 1970. Holdleder i en lang periode for damelandsholdet og dameunionsholdet. Selv på landshold i 1964.Med på CKC' s legendariske mesterskab s- og pokalhold i begyndelsen af 70'erne. Modtog i 1978 DBwF's hæderstegn i guld og i 1982 KBU's 15års fortjenstnål.

21

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement