Page 2

I dette jubilæumsskrift gende kildematerialer:

er anvendt føl-

Medlemsbladet Keobow. Medlemsbladet Bowling Nyt Bowleren JBU Medlemsbladet Bowling Journalen Medlemsbladet Bowleren DBwF Lederbladet Bowling Internt DBwF Div. protokoller Bowlinghåndbøger Forskellige øvrige materialer Egne iagttagelser I skriftet er anvendt fotografier, optaget af'

Jørgen Rubæk, Morten Langkilde, Mogens Holmberg, Associated Press, Les Cummings, Carsten Søndberg, Knud Bjarnø, Eivind Samuelsen, Keglesport, Keobow, Helge A. Larsen, Børge Holm, John Jørgensen, Per Rasmussen, Niels Ærboe, E. Hetland, Gosta Zellen, Preben Jensen, Niels Lund Pedersen, AMF, Jan Rasmussen, Jørgen Jacobsen, Bent K. Rasmussen, Jens Morten, Asger Bergh, Kåre Riis, Bjerregård Reklamefoto m.fl. - og tegninger af bl.a.:

Leif Brinckler og Claus Rasmussen. Redigeret af

John Jørgensen Sats og s/h repro

PM TRYK, Stenløse 4-farve repro

Schou Repro Tryk

Alex Larsen Offset Efterbearbejdning

Bent Ibsens Bogbinderi Hjertelig tak

til de haller, klubber, kredse og private firmaer, som, via annoncering i herværende jubilæumsskrift har gjort udgivelsen mulig. Endvidere tak til Aktieselskabet Hugo V. Larsen og Schou Repro for støtte i forbindelse med produktionen. Forsiden

KEU har i de 25 år haft 3 formænd. Fra venstre den nuværende, Bent Holst Rasmussen, i midten Helge A. Larsen og til højre unionens første, Viggo Hansen.

De første 25 år Hvis man sidder i et selskab, hvor der er to bowlingspillere til stede, og man ikke selv er inde i dette lille spil, dukker tanken »de er ikke rigtigt kloge« meget hurtigt op. For bowlingfolk snakker sjældent om andet end bowling, når de er sammen, og hvis man ikke ved bedre, syntes det utroligt, at det der sker, når den runde genstand, som de står og slår op mod en samling hvide pinde, ca. 19meter oppe ad nogle brædder, kan være så interessant. Men sådan er det altså, og nu er der gået de første 25 år i samkvem med folk i alle aldre og af begge køn, samlet i det vi kalder Københavns Bowling Union. Nogle af dem har haft nok i at tage det perfekte tilløb, afgive sit kast, og nedskrive sit resultat. Andre har passet på, at maskiner og baner har været i orden, de har hændervridende aflagt det årlige regnskab til banken, og har i visse tilfælde måttet give op. Atter andre har forsøgt at få organiseret bowlingsporten, i union, kredse og klubber, og via orden samt fornyelser her og der, forsøgt at fastholde interessen omkring dette underlige spil. Det skrift, som du holder i hånden, handler om alt det - og lidt til. Det er om de mennesker, som har taget sig af den varierede verden, som er bowlingfolkets. Fra de første, spændende, begejstrede og forhåbningsfulde år, over »mellemårene«, med brydninger, glæder og skuffelser og til nu, hvor rutinen og fastheden præger sportens hverdag. Det hele er belyst ved eksempler på »dagligdagen i KBU «. Små og store tildragelse, som alle har det til fælles, at de har været med til at tegne den egentlige historie, som den formede sig, når KBU' erne var i gang på store, internationale sportsarenaer eller bare hyggede sig derhjemme i klubben. Eller som det gik, fra beslutningerne var taget, og til de blev ført ud i livet, når folk blev valgt og gik af, når diskussionerne blussede op og gik ud igen, og når udviklingen medførte forandringer i både god og mindre god retning. Mennesker og begivenheder i KBU - de første 25 år. Langt fra alle, for det har der ikke været plads til. Men noget af det alt sammen. God fornøjelse! John Jørgensen

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement