Page 19

1969 2 jyder, Torben Wiirtz og Maria Petersen blev bedste danske ved EM på henholdsvis 19.og 14.pladsen. Men - repræsenteret på den spillemæssige side var København i allerhøjeste grad. Grethe Larsen (t.v.) blev »bedste københavner« på 24. pladsen, og Lissie Carls en sluttede som nr. 32, Martha M. Jensen 33 og Elsa Petersen som nummer 47. Der deltog 57 spillere på spindesiden. Af de 132deltagende herrer, sluttede Helge A. Larsen som nummer 43, Kaj Skarving som 44, Georg Jensen som 73, Ib Ibsen 77 og Jørgen Skriver som nr. 93.

Dansk Bowling Forbund stod med det overordnede ansvar for afviklingen af europamesterskaberne i juni måned. Men det var københanske bowlere og unionsledere, som tog det meste af slæbet. Bernt Hellstrom, Sverige vandt. Gaston Frimann, ligeledes Sverige, (t.v.) og Per Kittelsen, Norge, sørgede for en fuldendt nordisk triumf.

Verdens bedste europamesterskab

Den første turnering, som lignede en landsomfattende, fik en afslutning, som kom noget bag på tidens specialister. Der blev spillet i 5-mandshold for både damer og herrer, sideløbende med den ordinære unionsturnering og i 2 zoner, øst og vest for bælterne. SBU og KBU stillede med hver 2 hold, og medens det var forventet, at Sisu hos damerne blev den lokale finalist, så troede ikke mange på, at Mascot, som kom fra SBU, kunne klare Tel-Star, som var regnet for landets stærkeste mandskab. Men det

»Med den haltende, ramt af muskelforstrækning, 35-årige svenske elektriker, Bernt Helletroms imponerende sidste serie på 256 og flotte afslutning med 1693i otte og sammenlagt 5725 i 28 serier, fik europamesterskaberne i juni i Rødovre Bowlingcenter, den bedst tænkelige afslutning. Selvom den mutte, indadvendte og lidet talende svensker hurtigt i slutrunden havde gjort det klart for alle på de tæt stuvede tilskuerpladser i den overophedede hal og for TV-kikkerne i Sverige, Finland, Norge og Danmark, at her var mesteren, skabte han med sit eminente spil et uforglemmeligt punktum for de hidtil på alle måder flotteste europamesterskaber, Hans sejr var, som den undseelige, beskedne 45-årige belgiske husmoder, Nidina Kindermanns mesterskab hos damerne, en sensation. Hellstrom var således ikke fundet god nok til at være med på det svenske fem-mands hold i den første mesterskabskonkurrence. Den jættestore svensker, som kommer fra Borlange. måtte køre de seks første serier solo. Det fortrød svenskerne, for han præsterede 1216og med ham i stedet for svageste svensker på holdet, var det blevet til sølv for Sverige i denne disciplin.« Detjydske medlemsblad var begejstret! Bowlingens internationale topledelse uddelte masser af laurbær til de danske EM-arrangører, og det var i stort omfang folk fra KBU, som varetog de mange, mange opgaver, europamesterskaberne naturligvis bestod af. Ejben Henriksen (turnering), Karl Feldt og Helge A. Larsen (teknik), Ib Sparre (indkvartering), Egil Holm Nielsen (økonomi), Viggo Hansen (banket), E. Mac Lennan (hallen) og Kurt Christensen (øverste chef). De var ganske vist »forbundsfolk« alle sammen, men i deres udvalg og komiteer havde de en række medarbejdere, som omtrent uden undtagelse havde licens i KBU, og som trak det store læs. Den daværende forbundsformand, Kurt Christensen, strålede som en lille sol, da det hele var overstået, og alle, funktionærer og spillere, samledes til den afsluttende fest på Nimb. »Talrige har gjort en formidabel indsats,« sagde han. »De har ofret tid og penge på det store

17

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement