Page 18

1968

København tog det alt sammen, da de danske mesterskaber blev afviklet i Rødovre Bowlinghal. Lillian Christiansen, SAS vandt individuelt og i par sammen med klubkammeraten Johnni V. Hasse, og Sisu' s esser, Svend Jarlstrøm og Georg Jensen gjorde SAS' erne kunsten efter. De var» årets par« - hvad de jo også havde været i 1967.Svend vandt også at det individuelle mesterskab.

Kurt Christensen (1919- 1979),Dansk Bowling Forbunds første formand, indledte sin karriere i københavnske omgivelser. Han startede som bestyrelsesmedlem i den daværende Københavns-kreds, og i årene 1955til 1960var han en ypperlig sekretær i Dansk Kegle-

16

og Bowling Union. Han var denne fællesunions formand i perioden 1960-65 og det var helt naturligt, at det blev ham, som stod i spidsen, da forbundet blev stiftet i 1967. Kurt Christensen blev bowlingsportens førstemand i 6 år - en periode med betydelige sportslige opgaver. Størst europamesterskaberne i 1969,og den første World Cup verdensfinaIe på dansk grund året efter. Det var ligeledes under hans ledelse og ikke mindst takket være hans indsats, at Dansk Bowling Forbund i 1970blev optaget i Dansk Idræts-Forbund. Han arbejdede utrætteligt for at bringe sporten fremad, og han udstrålede en begejstring overfor sine medarbejdere, som var meget inspirerende. Han varme sind, lloyalitet og udadvendte facon, skaffede ham venner og venskaber, som varede til han afgik ved døden i 1979, kun 60 år gammel.

Børge Christiansen (f. 1931).Medstifter af bowlingklubben i SAS. Senere medlem i Sporvejene. KBU bestyrelsesmedlem 1968-78, og bestyrelsesmedlem i den selvejende institution Bryggen Bowling Center, heraf 5 år som formand. Modtog DBwF's hæderstegn i guld 1978 qg KBU' s 15års fortjenstnål i 1985. Arets leder 1977og modtog 1981samme pris på vegne af BBC' s bestyrelse. Kredsformand ved starten af Amagerkredsen. Førsteholdsspiller i SAS og vinder af »et par old-boys medaljer«.

Helge A. Larsen (f. 1924).Medlem af KKBU' s bestyrelse fra 1962.Spilleudvalgsformand i KBU fra 1966.Formand og spilleudvalgsformand fra 1968. Afgik som unionens førstemand i 1981. Forbundsformand 1973-74i en nødsituation. Aktiv i Jydsk, Tel Star, Sisu og CKC. På landshold 11gange, KBU unionshold 24 gange og på Sisu' s mesterhold 4 gange. Københavnsmester 1 gang i par med Kurt Christensen. 4 gange Old Boys mester. 2 sølvmedaljer (hold) ved NM i Tammerfors 1973. Arets Leder 1973.Modtog DBwF's hæderstegn i guld 1975og KBU's 15års fortjenstnål i 1982.

Jonna Oder (f. 1942).Medlem af CKC siden 1965og på klubbens 1. hold i såvel 1. som 2. division i mange år. Medlem af KBU's bestyrelse 1966-78,indvalgt som 24-årig. Ungdomsleder i CKC, og revisor i DBwF 1981-84.Modtog KBU's 15års fortjenstnål i 1989.

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement