Page 17

1968

Med Tel-Star til USA »En forespørgsel i de københavnske bowlingklubber har vist, at der er meget stor interesse for et arrangement i forbindelse med verdensmesterskaberne i USA i 1971, og for at ønsket om deltagelse kan blive realiseret, er bowlingklubben Tel-Star allerede nu gået i gang med at organisere det nødvendige«, blev det bekendtgjort. Selvom det ikke var afgjort, om dansk bowling overhovedet havde økonomisk mulighed for at være med til VM så langt væk, gik den københavnske klub i felten, for at få supporters interesseret. Man indbød samtlige bowlingspillere til at deltage i en spareordning med det gode formål, ved hjælp af en lille, månedlig investering, at skaffe midlerne til den endelige rejse. Med jet-fly tur/retur, ophold og fortæring, skulle den 3 uger lange tur kunne foretages for kr. 3.600 pr. deltager exe l. lommepenge, og TelStar tilbød 2 muligheder. Den ene gik ud på i 30 måneder fra og med den 1. juli at indbetale 116 kr. pr. måned. Den anden, at man i samme periode indbetalte 60 kr. pr. måned og ved hjælp af denne indbetaling blevet lån på restsummen automatisk udløst, når man skulle af sted. Det var formanden for den initiativrige klub, Ejben Henriksen, som stod bag hele arrangemenet, som også havde en bank involveret, og det prisværdige tiltag, havde fortjent en bedre skæbne, end det fik. Kun ganske få realiserede opsparingen, trods massiv teoretisk tilslutning fra begyndelsen af.

bowlere, og med den redaktion, som hidtil havde sendt et blad ud på Sjælland med 14dages interval i sæsonen. Redaktionen blev suppleret med Vibeke Raben, som tog sig af damebowling i KBU. Det var iøvrigt især tekniske problemer, som lå bag ved, at Bowling Nyt gik ind. Så i marts kom det så som månedsblad, for der var ikke mulighed for at fortsætte 14-dages udgivelsen. De sjællandsbe bowlere var godt sure over, at de skulle dele med KBU - for det kunne unægteligt ikke undgå at få indflydelse på fordelingen af stoffet. Forsiden er noget af det mest rædselsfulde, der er set indenfor den grafiske brance (lige med undtagelse af fotografiet forstå' s), men der kom senere mere format over layout og typografi.

En ny epoke tager sin begyndelse Et velbesøgt repræsentatskabsmøde i KBU måtte konstatere i februar måned, at en kontingentforhøjelse var uundgåelig, selvom kasserer Johs. Rasmussen mødte op med et regnskab, som udviste omkring 6000 kr. i overskud. Budgettet kunne ikke holde - vi må ud med en forhøjelse. Den var på ikke mindre end 33%, nemlig fra 16 til 20 kr., men forslaget var så velmotiveret, at det uden videre blev vedtaget. Medlemstallet var på 1006 personer, fordelt på 44 seniorklubber og 6 junior-ditto, og på det spillemæssige område var der tilslutning til, at den kommende turnering blev afviklet med 8-mands hold. Et gennemgående træk i debatten var, at behovet for organiseret ungdomsarbejde, blev større og større, så et forslag om at nedsætte et ungdomsudvalg, vandt stor tilslutning. Så vidt så godt - men en ny epoke tog sin begyndelse. Til formand valgtes nemlig Helge A. Larsen, idet den hidtidige, Viggo Hansen, ikke længere kunne afse tid til arbejdet. Helge A. Larsen var spilleudvalgsformand i forvejen, og det var en betingelse for at modtage valg til unionsformand, at han kunne beholde dette job. »Jeg kan ikke se den store forskel«, var hans kommentar, og jobbet med det spillemæssige, interesserede ham mest. Han blev valgt med kraftig akklamation, og fik med det samme sat nogle flere ting i gang i den relativt store union. Jette Bøll, Kathe Laugesen, Jonna Oder, Ralf Donde og Børge Christiansen blev valgt ind i unionsbestyrelsen eller -spilleudvalg, og der blev så nedsat et ungdomsudvalg, hvis medlemmer blev Ralf Donde, Ejnar Damstofi og L.F Olsen.

Med 547 over 3 serier, vandt Kurt Petersen det nordiske TV-mesterskab efter forinden at havde vundet det danske. Bowlingsporten nød i disse år det privilegium. at være den eneste sport, som havde et årligt TV-mesterskab, og det var en foreteelse, som andre idrætsgrene misundte os i høj grad.

15

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement