Page 7

Ved kredsinddelingen overtog Eivind Samuelsen fra Five O'Clockder var stiftet af Stiftstidendes firmaklubs bowling-sektion, formandsskabet. Under hans ledelse blev kredsbestyrelsen hurtigt kastet ind i den kæmpeopgave, både økonomisk og arbejdsmæssigt, det var at købe maskiner og baner og stå for driften af hallen - en opgave der er omtalt i et særligt kapitel. I mange år var det sådan at kredsformand og kredskasserer også stod i spidsen for Den selvej-

ende institution Aalborg Bowlinghal, som blev oprettet. Nu er kreds og halbestyrelse delt, og kredsbestyrelsen har udelukkende til opgave at varetage de sportslige opgaver. Eivind Samuelsen blev afløst af Chr. Møller Nielsen, MBC, der efter et par år på posten blev afløst af Kim Jensen, som siden har siddet ved roret. Og i jubilæumsåret består kredsbestyrelsen af formand Kim Jensen, Stenhuset, kasserer Poul Erik Madsen, Stenhuset, sekretær Poul Erik

Larsen, Stenhuset, seniorleder Preben Mølbæk, Strike, og ungdoms leder Else Larsen, Stenhuset. Aalborg-kredsen har organisatorisk hævdet sig flot med perfekt gennemførte store internationale arrangementer som europamesterskaber for juniorer i 1978 og Europa Cup individuelt i 1983. På anden vis har kredsen også markeret sig forbilledligt. Det gælder blandt andet en organisation af ledelse af holdturneringerne, som fungerer perfekt.

~

SPORT

Der er kvaliteten til forskel!

7

Profile for Bowleren

Aalborg Kredsen - 25 år - 1964 - 1989  

Aalborg Kredsen - 25 år - 1964 - 1989  

Profile for bowleren
Advertisement