Page 23

Stenhusets danske mesterholdjra 1986 til modtagelse hos borgmesteren. Det erjra venstre Jonna Mortensen, Mie Krogshave, Ketty Jeppsen, Jette Hansen, Marian Olsen, Helle B. Christensen og Grete Tojtegaard Madsen.

Individuelle resultater:

W orld CUp deltagere:

1979 J ette Hansen

Dansk mester.

1975 Lone Klitgaard,

Dansk mester.

1979 Lone Klitgaard,

1984 J ette Hansen

1987 Helle B. Christensen Dansk mester. 1978 Jette Hansen

Nordisk

Mortensen

Cup i

nr. 1 i Europa

1983 J ette Hansen Verdensmester sammen med Birgitte J. Nordisk

Thailand.

1985 Årets bowler i Danmark, Jette Hansen.

1979 DM 2 mandshold, Lone Klitgaard.

Jette Hansen

1980 DM 2 mandshold, Jonna Mortensen.

Marian

-

Olsen -

1983 DM 2 mandshold, Helle Chri~ stensen - Anita Christensen. 7 gange dansk mester 6 mandshold damer

1985 J ette Hansen nr. 3 ved Europamesterskaberne.

1984 J ette Hansen

1984 Årets bowler i Danmark, Jette Hansen + Birgitte Jensen.

Hold-resultater:

mester.

nr. 2 i Europa

1988 Helle B. Christensen Cup i Dublin.

Filippinerne.

1980 Johnny Christiansen, Indonesien nr. 3.

1978 Jette Hansen og Jonna Nordisk mester i par. 1980 Jette Hansen Frankfurt.

1981 Årets bowler i Danmark, Johnny Christiansen.

5 gange vinder af LP turneringen for damer i 2 mh.

mester.

1984 Jette Hansen Nordisk mester i par med Birgitte L. Jensen, Sisu.

1986 Årets bowler i Danmark, Steen Tørner. Ig88 Årets bowler i Danmark, Helle B. Christensen. 1984 Årets kvindelige Jette Hansen.

bowler i verden,

1986 Klubben tildeles Kongepokalen årets klub i Danmark.

som

3 gange vinder af LP for herrer.

Andre titler og hædersbevisninger:

Bestyre/sen består i jubilæumsåret af: Formand Søren Worsaae, kasserer Kim Thorsen, sekretær Mitzi Thykjær, spil/eudva/gsjormand Hans Jørgen Rise, ungdoms/eder Poul Erik Larsen.

1979 Årets bowler i Danmark, Jette Hansen. 23

Profile for Bowleren

Aalborg Kredsen - 25 år - 1964 - 1989  

Aalborg Kredsen - 25 år - 1964 - 1989  

Profile for bowleren
Advertisement